Mino aho, Tompoko...

Alatsinainy 24 febroary 2020 — Herinandro fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 9, 13-28 — I Jesoa Kristy Mpamonjy antsika no nanafoana ny fahafatesana sy nanambara ny fiainana amin'ny Evanjely.

Tohiny...

Nampivoatra ny velon-tenan’ireo vehivavy mpikambana ao aminy ny sehatr’asan’ny Federasionan’ny Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM. Federasiona 15 taona mahery nijoroany ara-panjakana. Nikatsaka hatrany ny fomba hampandrosoana ny vehivavy tantsaha amin’ny lafiny maro tamin’ireo faritra 16 misy azy eto amin’ny Nosy.

Mpamokatra ara-pamokarana isam-pianakaviana miisa 320.000 amin'ireo faritra valo any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy no hisitraka ny tombontsoa amin'ny fandaharan'asa ho fampandrosoana ny lalam-pihariana ara-pambolena sy fiompiana tsy misy hanavahana na ny DEFIS... Fandaharan'asan'ny Governemanta Malagasy eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono, natomboka ny 04 desambra 2019

Zanaka tantsaha, nilofo tamin’ny fambolena sy fiompiana, naneho safidy matotra ka mifototra amin’ny lalam-pihariana ronono ho foto-pivelomana Andriamatoa Razafindrainibe Mbolatiana Lucien. Tanora mpandraharaha mamokatra ronono amin’ny alalan’ireo omby vavy be ronono ao amin’ny toeram-piompiana ao kaominin’i Soavina distrikan’Antananarivo Atsimondrano.

Nahazo traik'efa amin'ny safidy atao amin'ny fikarohana momba ny famokarana masomboly vary ny tantsaha any amin'ny Faritra Atsimo Andrefana ao amin'ny lemak'i Bas-Mangoky nandritra ny taom-pambolena 2018-2019 momba ny famokarana ambioka na ny Tahiry nohatsaraina hiatrehana ny taom-pambolena manaraka.