Nifidy roa ambin'ny folo lahy i Jesoa...

Alarobia 28 ôktôbra 2020 — Masindahy Simona sy Joda, Apôstôly — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 6, 12-16 — Midera Anao izahay, ry Andriamanitra, ary manaiky fa Ianao no Tompo ; ny antokon'ny Apôstôly be voninahitra dia midera Anao, ry Tompo.

Tohiny...

Maro amintsika no efa mahalala ny voka-tsoa avy amin’ny ravintsara fantatra amin’ny anarana ara-tsiansa hoe : Cinnamomum camphora. Manasitrana aretina maro noho ireo singa ahafahana mitsambo hita ao anatiny ity zavamaniry iray ity. Manadio ny tontolo iainana. Loharom-bola fanampiny ho an’ny tokantrano ho an’ireo vehivavy mamboly azy araka ny fanazavan’ny filohan’ny Vovonana Ravintsara Dokotera Razafinakanga Alice.

Papa Bio na Papa Basile, tantsaha mpamokatra, misehatra amin'ny asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra any amin'ny faritr'i Itasy, indrindra ny ao amin'ny distrika Soavinandriana. Mifototra amin'ny fambolena biolojika izy, mikaroka haitaom-pamokarana samihafa koa amin'ny fomba ahazoana izay vokatra biolojika izay.

Firenena isan’ny voalaza ho mandripaka ala be indrindra maneran-tany i Madagasikara. Hatramin’ny taona 2050 raha tsy voafehy izay fandripahana ala izany dia tsy hisy intsony ny ala voajanahary eto amintsika. Loza mananontanona ho an’ny fambolena eto amintsika. Mitondra ny anjara birikiny amin’ny fandrakofana ala an’i Madagasikara, 40.000 Ha isan-taona hatramin’ny taona 2023, ny Fandaharan’asa miady amin’ny fikahoan’ny riaka ny nofon-tany andiany faha-5 na ny PLAE V.

Nampivoatra ny velon-tenan’ireo vehivavy mpikambana ao aminy ny sehatr’asan’ny Federasionan’ny Vehivavy Tantsaha eto Madagasikara na ny FVTM. Federasiona 15 taona mahery nijoroany ara-panjakana. Nikatsaka hatrany ny fomba hampandrosoana ny vehivavy tantsaha amin’ny lafiny maro tamin’ireo faritra 16 misy azy eto amin’ny Nosy.