Tiavo ny fahavalonareo

Alahady 23 febroary 2020 — Alahady fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 5, 38-48 — Raha misy tia Ahy, hitandrina ny teniko izy, ka ho tian'ny Ray; ary hankao aminy Izahay, ka honina ao aminy.

Tohiny...

Andalam-panatanterahana ankehitriny ny tetik'asa vaovao anomezan-danja ny legioma dia tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Tetik'asa itahirizana sy ampiasana maharitra ny zavamaniry. Misy singa lehibe efatra ny tetik'asa. isan'izany ny fikarohana ireo karazana legioma dia any amin'ny faritr'Itasy sy Vakinakaratra. Olona 15.000 no voakasik'ity tetik'asa ity eto Madagasikara.

Andalam-pivoarana ny làlam-pihariana ovy ao Vakinankaratra hoy Andriamatoa Rakotomalala Filohan'ny làlam-pihariana Ovy any an-toerana.

Nahita fanafody biolojika hiadiana amin'ny "Chenille Légionnaire d'Automne" (CLA) ny Malagasy mpikaroka. Fanafody biolojika ahafahana mamono 100% ity karazam-panday mandrava ny voly katsaka eto amintsika tao anatin'ny toa taona. Bakteria tsy misy afa-tsy eto Madagasikara hita tany Vatomandry izy io.

MIkaroka ny fomba hampahomby ny famokaran,a ara-pambolena hoan'ny eny ambanivohitra ny FARMADA. Isan'izany ny fametrahana ny marika manokana hoan'ireo ivon-toera-panofanana mivondrona ao aminy. Tanjona ny hantsaràna ny tolotra momba ny fanofanana hoan'ireo ivon-toerana ao aminy. Fanadihadiana.