Izay kely indrindra eo aminareo...

Alatsinainy 28 septambra 2020 — Herinandro faha-26 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 9, 46-50 — Misaotra Anao aho, ry Ray, Tompon’ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin’ny madinika ny tsiambaratelon’ny Fanjakanao.

Tohiny...

Nahazo traik'efa amin'ny safidy atao amin'ny fikarohana momba ny famokarana masomboly vary ny tantsaha any amin'ny Faritra Atsimo Andrefana ao amin'ny lemak'i Bas-Mangoky nandritra ny taom-pambolena 2018-2019 momba ny famokarana ambioka na ny Tahiry nohatsaraina hiatrehana ny taom-pambolena manaraka.

0 : 00

Tokony hahavaly ny filàn'ny mpamoka-bary ny famokarana, ny fahazoana ary ny fahampian'ny masomboly nahazo fankatoavana avy amn'ny tompon'andraikitra misahana izany. Tsy maintsy mandray anjara amin'ny fifantenana ny karazam-bary mety aminy izy ireo mandritra ny fikarohana atao hitsirihany izay safidy izay. Izy ilay atao hoe fandraisana anjara amin'ny Safidy atao momba ny masomboly mety ho an'ny tantsaha mpamokatra na ny PVS.

Ho fiantohana ny fahavitan-tena ara-bary eto amintsika, miara-miombona antoka manampy ireo tantsaha hahatratra ny fanamby ny Africa Rice sy ny mpiara-miombona antoka aminy toa ny FOFIFA amin'ny alalan'ny tetik'asa iarahana amn'ny Fanjakana Malagasy ity.