Andriamanitry ny velona Izy...

Alarobia 03 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 18-27 — Ny fitsipikao, ry Tompo, mahafaly ny fo ; ny baikonao mazava, manilo ny maso.

Tohiny...

Mpamokatra ara-pamokarana isam-pianakaviana miisa 320.000 amin'ireo faritra valo any amin'ny tapany atsimon'ny Nosy no hisitraka ny tombontsoa amin'ny fandaharan'asa ho fampandrosoana ny lalam-pihariana ara-pambolena sy fiompiana tsy misy hanavahana na ny DEFIS... Fandaharan'asan'ny Governemanta Malagasy eo ambany fiahian'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ary ny Jono, natomboka ny 04 desambra 2019

0 : 00

Tanjon'ny fandaharan'asa DEFIS ny hanatsarana ny fidiram-bola sy ny fiantohana ara-tsakafo ho an'ireo tantsaha marefo any amin'ny faritra iasan'ny fandaharan'asa... Fandaharan'asa mandritra ny 10 taona. Mpamatsy vola be indrindra ny Tahiry iraisam-pirenena momba ny fampandrosoana ny Fambolena na ny FIDA. Mamatsy vola ihany koa ny OFID, ny Banky Afrikana ho an'ny Fampandrosoana, sy ny Governemanta Malagasy ary ny mapahazo tombontsoa.

Sehatr'asa telo lehibe no hotanterahana ao amin'ity fandaharan'asa DEFIS ity. Voalohany ny fanatsarana ny famokarana sy ny fahafahan'ny rafi-pamokarana misedra ireo tsindry samihafa mety hihatra aminy. Faharoa ny fampiroboroboana ny lalam-pihariana tsy misy hanavahana ary ny fahatelo farany ny fanohanana ny rafitra ara-pamokarana misy sy ny fandrindran'asa ataon'ny fandaharan'asa.