Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra...

Talata 28 janoary 2020 — Herinandro fahatelo mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 3, 31-35 — Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.

Tohiny...

(16-01-2020) Ny fahazavan-tsaina no mitondra ny fampandrosoana ary ny fampandrosoana no mitondra fiadanana mitondra fandriam-pahalemana.

(08-01-2020) Midika zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny Malagasy ny lokon'ny sainam-pirenena, ny fotsy, ny mena ary ny maintso.

Endrika tena maha Malagasy ifotony tokoa ny fifanampiana, toy ny fifanomezan-tanana, tan-tsoroka, valin-tanana ary ny tana-maro. (18-12-2019)

Ilaina ny mitady fotoana manokana ho an'ny mpivady sy ho an'ny ireo izay akaiky anao,indrindra eo amin'ny ankohonana, mba hifamerenan'ny fifandraisana am-po aminao sy ireo manodidina anao. (11/12/2019)