Mba ho iray ihany izy ireo

Alakamisy 28 mey 2020 — Herinandro fahafito amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 17, 20-26 — Raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo, dia ny zavatra any ambony amin'izay itoeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsaho.

Tohiny...

Ilaina ny mitady fotoana manokana ho an'ny mpivady sy ho an'ny ireo izay akaiky anao,indrindra eo amin'ny ankohonana, mba hifamerenan'ny fifandraisana am-po aminao sy ireo manodidina anao. (11/12/2019)

Tsy azo sarahana ny tambazotra eo amin'ny fiainan-tokantrano sy ny fiainam-pirenena satria ny ao amin'ny tokatrano no fiaingan'izany voalohany, koa Zo ny maha olom-pirenena ary mitaky adidy tsy hifampizaranao amin'ny olon-kafa. (04-12-2019)

Rahefa miresaka fahavanonana dia tsy azo hadinoina ny kolontsaina sy ny kolompiaraha-monina, fototra izay fanajana avy amin'Andriamanitra. (18-10-2019)

Ny teny famporisihana dia fanehoam-pitiavana, ary ny fitiavana dia manova zavatra lehibe. (21-11-2019)