Mba ho iray ihany izy ireo

Alakamisy 28 mey 2020 — Herinandro fahafito amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 17, 20-26 — Raha niara-nitsangana tamin'i Kristy ianareo, dia ny zavatra any ambony amin'izay itoeran'i Kristy eo ankavanan'Andriamanitra no katsaho.

Tohiny...

(22-04-2020) Mba nahita fahatsaram-piainana ve ianao niaraka tamin'ny ireo vadiaman-janakao tao anatin'ny fihibohana izay?

(15-04-2020) Ilaina ny fankaherezana amin'ny lafiny rehetra manoloana ny zavatsarotra lalovan'ny zanak'olombelona izao.

(08-04-2020) Manoloana izao trangan'aretina manerantany izao dia tsy afaka misaraka ny tambazotram-pirenena sy ny fiainan-tokatrano.

(18-03-2020) Tena zavadehibe ny fahalalana ny tantara, toin'ny tantaram-pianakaviana na ny tantaram-pirenena.