Arahabaina isika mianakavy nahatratra izao taona vaovao izao. Enga anie ity taona ity hitondra hafaliana sy fiadanam-po ary indrindra mba hampanjakantsika mianakavy ny rariny sy histiny eo amin'ny fiaraha-monina. Fa ankalazaina amin'izao fiandohan'ny taona izao i Masina Maria Renin'Andriamanitra. Arahabaina manokana ireo arovan'izany Renin'Andriamanitra izany.

Herinandro ao aorian'ny nahaterahan'ny Mpamonjy no hankalazana ny fetin'i Masina Maria Renin'Andriamanitra, io ilay antsoina amin'ny teny latina hoe: "In octava nativis Domini" na havaloana aorian'ny nahaterahan'ny Tompo. Ny Konsily tao Éphèse tamin'ny taona 431 no nilaza ny fampianaram-pinoana momba ny "théotokos" (Θεοτόκος), izany hoe i "Maria niteraka an'Andriamanitra" satria tena Zanak'Andriamanitra no naterany, olona faharoa ao amin'ny Trinite Masina izay tonga nofo tao an-kibony sarobidy nanomboka tamin'ny fotoana nilazan'ny Anjely fa hiteraka zazalahy izy.

Ny 01 janoary ihany koa dia natokan'ny Fiangonana hankalazana ny andron'ny Fiadanana. Isan-taona ny Papa Ray masina dia mamoaka hafatra hanentanana ny Fiangonana maneran-tany mba handray anjara ny isam-batan'olona amin'ny fampanjariana izany Fiadanana izany. Ka tsy misy hanavahana fa samy tompon'andraikitra ny tsirairay eo amin'ny fianakaviana, eo amin'ny asa sahanina, eo amin'ny fiaraha-monina misy azy hampanjary an'izany Fiadanana izany. Satria i Kristy, Ilay nirahan'Andriamanitra tety an-tany mba hitondra Fiadanana ho antsika olombelona.

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...