I Masindahy Lucien de Beauvais no ankalazaina ny 08 janoary. Nipoitra avy amina fianakaviana romanina i Lucien. Lucius mitovy amin'ny anaran-drainy no fiantso azy fa novany ho Lucien io tamin'ny fotoana nihainoany ny fampianaran'i Masindahy Pierre. Nitety an'i Italie izy nitory ny Vaovao Mahafaly.

Nenjehina izy tamin'ny fandalovany tao Parme, nohidina an-tranomaizina nefa ny alin'iny ihany izy dia nandositra. Tokony ho tamin'ny taona 250 izy no nohamasinin'ny Papa ho eveka ka nalefa nitory ny Vaovao Mahafaly tany Gaule niaraka tamin'i Masindahy Denis sy Masindahy Rieul.

Namakivaky an'i France izy ary nitoetra tao Caesaromagus na Beauvais ankehitriny. Ny toe-panahiny, ny asa nataony sy ny fahagagana vitan'i Lucien tao Beauvais dia nampibebaka olona maro efa ho 30.000. Ny taona 390, nanenjika ny kristianina ny Amperora Dioclétien ka nandefa an'i Latinus sy Jarius ary i Antor mba hamono an'i Lucien. Rehefa fantatr'i Lucien izany loza nananontanona azy izany dia nandeha nialokaloka tany Montmille izy niaraka tamin'i Maxien sy Julien. Hitan'ireo Romanina anefa izy ireo ka avy hatrany dia notapahana ny lohan'i Maxien sy i Julien. I Lucien kosa nokapohan'izy ireo tamin'ny firitsoka vao notapahan-doha.

Taorian'ny nahafatesan'i Lucien dia nohodidinin'ny hazavana ny vatany ary ireo olona nanatrika teo dia nandre feo nilaza hoe: "Mahereza ry mpanompo tsara sy mahatoky, izy tsy natahotra nandatsaka ny ràny ho ahy. Avia, raiso ny satro-boninahitra nampanantenaiko anao." Nitsangana tamin'izay ny vatan'i Lucien ka nandray ny lohany ary nizotra nankany Beauvais. Rehefa tonga teo amin'ny farihin'i Beauvais iszy dia nijanona ary teo no nalevina ny vatany. Anisan'ireo olomasina antsoina hoe "céphalophore" izany i Masindahy Lucien.

Marihana fa i Lucien no eveka voalohan'io toerana io. Nanorenana trano fitokana-monina lehibe teo amin'io toerana nitahirizana ny "reliques" an'i Lucien io. Rava matetika anefa izy io noho ny fanafihana nataon'ireo mpikomy, nefa na izany aza mbola misy fiangonana hanajana azy ao amin'ny Notre-Dame du Thil ao Beauvais. Mbola misy manao fivahinianana masina ihany koa any Montmille, ilay toerana namonoana azy.

Ny tarigetram-piainan'i Masindahy lucien dia ny hoe: "Mino amin'ny foko aho, miaiky ny vavako fa i Jesoa Kristy no Zanak'Andriamanitra".

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...