Talata 17 nôvambra 2020 — Herinandro faha-33 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 19, 1-10 — Ny teninao, ry Tompo, no fahamarinana. Ankamasino amin’ny fahamarinana izahay.

0 : 00

Zava-misy eny amin'ny fiainana andavanandro eny, raha misy zavatra kasaina hatao, na irina ho azo, indrindra raha tena tiana izany, dia tsy maintsy itadiavana fomba sy tetika mba ahatratrarana ireny tanjona ireny. Anisan'izany ity fihetsika nataon'i Zake ity, noho ny toe-batana ananany, dia tsy mba afaka niara-dalana taman'olona izy fa nihanika amontana, izay no fomba hitany fa mety hahatanterahany ny fikasany sy ny hetahetany. Naniry sy nangetaheta izy mba hahita an'i Jesoa nandalo tao an-taana, nefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona, ka io no tetika fantany hahitana an'i Kristy. Olona manana ny maha izy azy izy teo amin'ny fiaraha-monina : lehiben'ny mpamory hetra romanina, mpanan-karena ; nefa hadinony izany. Sahy nanao dingana voalohany hanatona an'Andriamanitra, eny fa na dia ny hahita maso Azy fotsiny aza. Fantatr'i Kristy ny hetahetany sy ny fihetsika nataony ka tsy nisalasala Izy niangavy ity Poblikanina mba hampiantrano Azy ao aminy : "Midina haingana fa tsy maintsy hiantrano ao aminao Aho anio". Hafaliana ny an'i Zake, nandray an'i Kristy tao an-tranony, koa na dia notondroin'ny olona molotra aza izy dia am-pitiavana no nandraisany an'i Kristy sy nanehoany ny fahavononany hibebaka, hanonitra izay tsy nety nataony. Tsy hoe "dahalo niova fo" i Zake eto, fa ny fahasoavan'Andriamanitra no tonga tao aminy, i Kristy mihitsy no tonga hamonjy ny very. "Ny heloka ibabohana tokoa mody rariny".

Fihetsika tokony ataontsika tokoa ity asehon'i Masindahy Lioka amintsika anio ity : hangetaheta mandrakariva ny hahita sy hihaona amin'i Kristy, amin'Andriamanitra mandritra ny fiainantsika, ary tsy hoe mangetaheta fotsiny, fa mitady fomba mihitsy hanatonana Azy mba handraisana ny fampindram-pony manoloana ny fahotantsika. Mitady sy miandry antsika mandrakariva Izy, fa isika no andrasany hitodika any Aminy. Vonona ny hamonjy antsika Izy, fa isika no andrasany hahatsapa tena. Tsarovy fa ny famonjena tsy mba miandry andraso na hoe ampitso fa ny anio ihany, koa mivonona àry, tahaka an'i Zake.

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...