Zoma 27 nôvambra 2020 — Herinandro faha-34 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 21, 29-33 — Miandrandrà ka asandrato ny lohanareo, fa efa akaiky ny fanavotana anareo.

0 : 00

Ny zava-maniry toy ny hazo fihinam-boa rehefa ririnina dia ringitra, tsy misy raviny toy ny hazo maina tsy mananan’aina, kanefa mitahiry ao antiny ao ny tsiron-kazo, hamadoana milaza fa velona soa aman-tsara izy ary rehefa tonga ny lohataona na ny fahavaratra dia indro fa mamontsona. Mampiteraka fanantenana ao anatin’ny olona fa hamokatra ao aoriana, hisy voa azo hotazana, hatao sakafo. Velona eto ny fanantenana. Toraka izany ny fiainana miaraka amin’i Jesoa. Na eo aza ny fijaliana hiaretana dia velom-panantenana satria hahavokatra fiainam-baovao izany fiaretana izany. Manana toerana lehibe amin’ny maha kristiana antsika ny fanantenana, toetra mamelombelona ny finoana ao anatintsika ; ny finoana izay herim-panahy entintsika mivelona sy miasa isan’andro. Finoana izay mampita antiska any amin’ny fiainam-baovao miraka amin’i Jesoa.

Io fiainana miaraka amin’i Jesoa io no endrika isehoan’ny Fanjakan’Andriamanitra, dia ilay fanjakan’ny fahamarinana, fanjakan’ny fiadanana sy ny fifankatiavana. Tsy maintsy miombona anjara sy miombona amin’i Jesoa isika amin’ny fanorenana io Fanjakan’Andriamanitra io dia ny ety an-tany. Ny fisian’io Fanjakan’Andriamanitra io no antoka lehibe mamelona ny fanantenana ao anatintsika ao, ka na ho levona aza izao tontolo izao, izay misy ny Fanjakan’Andriamanitra kosa, haharitra mandrakizay, araka ny tenin’i Jesoa manao hoe : “Ho levona ny tany sy ny lanitra fa ny teniko kosa tsy mba ho levona”. Miorina ao am-pontsika ao, amin’ny alalan’ny Teniny mitoetra ao anatintsika ny Fanjakan’Andriamanitra. Toetra takiana amintsika àry ny fahatokisana : fahatokisana an’i Jesoa manambara fa mbola ho avy Izy amim-boninahitra, feno fahefana sy hery hanafaka antsika amin’ny ratsy rehetra. Ny fiainana feno finoana sy fahatokisana an’Andriamanitra dia tsy hihontsona velively, tsy harefo fa ho mafy orina tsy ho azo hozongozonina. Amen !

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...