Alahady 10 janoary 2021 — Ny Batemin'ny Tompo — Nisokatra ny lanitra, ary hoy ny feon'Andriamanitra Ray hoe: "Ity no Zanako malalako indrindra, henoy Izy." — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 1, 6b-11

Ry kristianina havana ! mankalaza ny batemin’ny Tompo ny Eglizy androany na ny nanaovana batemy an’i Jesoa, andro vitsivitsy aorian’ny nahaterahany. Ity fotoana lehibe ankalazaina ity no mamarana ny fankalazana ny Noely fa fanombohan’ny herinandro tsotra mandavan-taona kosa. Efa lehibe i Jesoa eto no atao batemy satria talohan’ny andehanany hitory ny Vaovao Mahafaly io nanaovana batemy Azy io. Ho antsika kosa dia mbola zaza no atao batemy : ny anton’izany dia hitantsika any amin’ny katesizy any.

I Jesoa nanatona an’i Joany hataony Batemy dia fampianarana ho antsika araka ny foto-kevitra hanentanan’ny Eglizy antsika anio hoe : "I Jesoa atao batemy : tandindon’ny batemintsika" satria i Joany tsy lehibe noho i Jesoa araka ny voalazan’i Joany tamin’ny Evanjely teo hoe : "avy aoriako Ilay mahery noho izaho, ka tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany akory aho". Marina ny filazan’i Joany sady mbola maneho amintsika koa izy ny fanetren-tena lehibe nananany ary fampianarana ho antsika izany satria anisan’ny fototry ny hatsaram-panahy lehibe iainana ny maha kristianina ny fanetren-tena. I Joany no tokony ataon’i Jesoa batemy kanefa i Jesoa nanatona Azy atao batemy satria izany no drafitr’Andriamanitra, hoy i Jesoa. Zava-dehibe ny batemy ho antsika mpino ary tsy nataotao foana fa iankinan’ny ho avy rehetra amin’ny maha kristianina antsika. Ankoatra ny maha fanombohana azy eto, dia mampianatra antsika i Jesoa hoe Izy aza Andriamanitra atao Batemy mainka fa isika, koa manana adidy isika amin’ny maha mpino antsika hiroso amin’izany raha isika no mbola tsy vita ary hanampy ny hafa hiroso amin’izany raha mbola misy namantsika tsy vita any. Ny fitambaran’ny batemin’i Joany sy ny batemin’i Jesoa no maha lavorary ny batemintsika ankehitriny ka manome ireo fahasoavana maro ho antsika vokatry ny asan’ny batemy.

Fanombohana ny batemy. Hanomboka ny iraka ampanaovin’ny Ray Azy i Jesoa, dia Izy mihitsy aloha no mandray ny batemy mba hampiharihary ny maha Zanak’Andriamanitra Azy ; ary dia toy ny niseho nanehoan’Andriamanitra ny maha Zanany malalany an’i Jesoa no hananganany antsika ho zanany koa rehefa atao batemy isika. Miantso antsika koa ny Ray hibanjina an’io Zanany izay tena tiany io, satria araka ny fanentanan’ny Papa Fransoa antsika matetika, dia manampy antsika hikatsaka ny fiainana mandrakizay ny fibanjinantsika an’i Jesoa Zanak’Andriamanitra.

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...