Nohitsakitsahin’ny Jentily i Jerosalema...

Alakamisy 26 nôvambra 2020 — Herinandro faha-34 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 21, 20-28 — Miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa efa akaiky ny fanavotana anareo.

Tohiny...

Raha mitohy ny fanajana ny ray aman-dreny dia hivoatra ny fomba amam-panao ankehitriny, hoy ny Papa François. Harena sarobidy ho an'ny zanany ny zokiolona satria izy ireo no mampita ny fahendrena ho an'ny taranaka mifandimby. Manohy ny fandalinam-pinoana momba ny anjara-toeran'ny zokiolona ao amin'ny fianakaviana, araka ny fampianaran'ny Papa François i P. Justolat Rafaralahimboa.

Alarobia 08 janoary 2020 — Herinandro manaraka ny Epifania — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 6, 45-52 — Hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo no nanirahan'Andriamanitra Ahy, sy hankahery ny torotoro fo.

I Masindahy Raymond de Penyafort no ankalazaina ny 07 janoary. Teraka tokony ho tamin'ny 1175 tao amin'ny lapam-pianakaviana tao Vilafranca de Penedès akaikin'i Barcelone i Raymond. Fianakavian'ny mpanjaka tao Aragon sy ny Comte tao Bercelone izy.

Tsy manome anjara toerana ny zokiolona intsony ny kolo-tsaina ankehitriny. Mbola mandrafitra ny fianakaviana sy ny fiaraha-monina anefa izy ireny. Asongadin'ny Papa François amin'ny katesizy momba ny fianakaviana izany. Tohin'ny fandalinana iarahana amin'ny P. Justolat Rafaralahimboa: