Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra...

Talata 28 janoary 2020 — Herinandro fahatelo mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 3, 31-35 — Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.

Tohiny...

Ny finoana no loharano sy ivon’ny fiainan’ny kristianina. Valy ataon’ny olona amin’ny fitantanan’Andriamanitra ny fiainany ny finoana. I Masina Maria no mpino voalohany naneho izany. Manazava amintsika i Mgr Jean Pascal Andriantsoavina, Eveka mpanampy, Arsidiosezin'Antananarivo: “Nanao ahoana ny niainan’i Masina Maria Virjiny ny finoana?”

Harena sarobidy ny fiadanana sy fandriam-pahalemana, hoy ny Papa François, amin’ny hafatra ho an’ny fankalazana ny ny andro maneran-tany hivavahana ho an’ny fiadanana sy fandriampahalemana, ny 01 janoary 2020, izany nampitondrainy ny lohateny hoe : « Ny fiadanana, lalan’ny fanantenana : fifanakalozan-kevitra, fampihavanana ary fibebahana ho amin’ny hai-voahary».

Notanterahina ny 07 ka hatramin'ny 15 novambra 2019 ny fivoriam-be faha-2, fanaon'ny Fivondronam-ben'ny Evekan'i Madagasikara. Ny fandalinana ny hafatry ny Papa François nandritra ny fitsidihana an'i Madagasikara no nifantohan'ny dinik'izy ireo dia ny " Fiarovana ny tranobe iombonana'.

Fanamby lehibe atrehina isan'andro ny fampanjariana ny fiadanana sy fandriam-pahalemana ka nankahery ny vahoakan’Andriamanitra mba hikatsaka hatrany ny fiadanana ny Papa François amin’ny fankalazana ny andro eran-tany faha-52 ho an’ny fiadanana sy fandriam-pahalemana (01 janoary 2019) amin’ny hafatra nampitondrainy ny lohateny hoe: "Ny politika tsara entina manasoa ny fandriam-pahalemana".