Onena i Jesoa nahita ireo vahoaka

Sabotsy 05 desambra 2020 — Herinandro voalohany amin'ny Fiaviana — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 9, 35 — 10, 1. 6-8 — Manandrata feo eny amin’ny tendrombohitra, ianao izay mitory teny soa ; indro fa tonga amin’ny heriny ny Tompo.

Tohiny...

Harena sarobidy ny fiadanana sy fandriam-pahalemana, hoy ny Papa François, amin’ny hafatra ho an’ny fankalazana ny ny andro maneran-tany hivavahana ho an’ny fiadanana sy fandriampahalemana, ny 01 janoary 2020, izany nampitondrainy ny lohateny hoe : « Ny fiadanana, lalan’ny fanantenana : fifanakalozan-kevitra, fampihavanana ary fibebahana ho amin’ny hai-voahary».

Notanterahina ny 07 ka hatramin'ny 15 novambra 2019 ny fivoriam-be faha-2, fanaon'ny Fivondronam-ben'ny Evekan'i Madagasikara. Ny fandalinana ny hafatry ny Papa François nandritra ny fitsidihana an'i Madagasikara no nifantohan'ny dinik'izy ireo dia ny " Fiarovana ny tranobe iombonana'.

Fanamby lehibe atrehina isan'andro ny fampanjariana ny fiadanana sy fandriam-pahalemana ka nankahery ny vahoakan’Andriamanitra mba hikatsaka hatrany ny fiadanana ny Papa François amin’ny fankalazana ny andro eran-tany faha-52 ho an’ny fiadanana sy fandriam-pahalemana (01 janoary 2019) amin’ny hafatra nampitondrainy ny lohateny hoe: "Ny politika tsara entina manasoa ny fandriam-pahalemana".