Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra...

Talata 28 janoary 2020 — Herinandro fahatelo mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 3, 31-35 — Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.

Tohiny...

Mametraka tsiahy tsy azo vonoina ao amin'ny tanora ny tenin'ny zokiolona. Ary mankahery azy ireo amin'ny fotoana sarotra. Katesizin'ny Papa François momba ny anjara toeran'ny zokiolona miaraka amin'i P Justolat Rafaralahimboa.

Ny zokiolona no mampita amin'ny tanora ny hambom-po hikaroka ny dikan'ny fiainana sy ny finoana. Fahasoavana izany ka mendrika fisaorana an'Andriamanitra, hoy ny Papa François. Arahantsika ny tohin'ny Katesiziny momba ny antson'Andriamanitra ho an'ny zokiolona miaraka amin'i P Justolat Rafaralahimboa.

Manohy fampianarany momba an'i Simeona sy Anna ny Papa François., izay maneho amintsika ny haren'ny fahanterana. Nahazo hery vaovao izy ireo teo am-pihaonana tamin'ny Tompo. Fanazavana miaraka amin'i P. Justolat Rafaralahimboa

Hamafisin'ny Papa François fa toetra iray mendrika alain'ny tanora tahaka amin'ny zokiolona ny faharetana amin'ny fanambadiana. Tsy amin'ny fanambadiana ihany anefa, fa indrindra ihany koa amin'ny vavaka sy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Tohin'ny katesizin'ny Papa François momba ny anjara toeran'ny zokiolona ao amin'ny fianakaviana, miaraka amin'i P Justolat Rafaralahimboa: