Mandehana ianareo amin'izao tontolo izao

Sabotsy 25 janoary 2020 — Ny nibebahan'i Masindahy Paoly — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 16, 15-18 — Izaho no nifidy anareo teo amin'izao tontolo izao, mba handehananareo sy hahavokaranareo, ary haharetan'ny vokatrareo, hoy ny Tompo.

Tohiny...

Tokony hamindra-fo sy hanetry tena ny raim-pianakaviana, hoy ny fampianaran'ny Papa François, ary tokony hanam-paharetana izy ireo amin'ny fanabeazana ny zanany. Tohin'ny katesizin'ny Papa François momba ny fianakaviana, ataon'i P Justolt E. Rafaralahimboa:

« Mila ray ny fianakaviana tsirairiray », hoy ny Papa François. Ny ray manam-pahendrena dia tokony hampianatra ny zanany hiaina ny amim-pahendrena sy hiteny amim-pahitsiana. Tokony hahay hampita ireo lova ireo ny ray. Tohizantsika ny katesizin’ny Papa François momba ny fianakaviana, iarahana amin'i P. Justolat E. Rafaralahimboa.

Tokony hahay hanitsy ny zanany, tsy hanala baraka azy ny ray ary mahay manasazy araka ny hitsiny, hoy ny Papa François, ka navoitrany fa raha hampita ny fahendrena sy ny fahitsiana, dia tsy maintsy miaraka aminy mandrakariva, manam-paharetana ary mamindra-fo. Indro ny tohin'ny katesizin'ny Papa François momba ny fianakaviana, iarahana amin'i P. Justolat E. Rafaralahimboa.

Famantarana hita maso maneho ny maha-iray ny finoana ny Papa Ray masina, ao amin'ny Fiangonana katolika. Ambaran'ny ny fampianaran'ny Fiangonana fa dimbin'i Piera Apostoly izy.