... Io no nandrotsaka be indrindra

Sabotsy 06 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 38-44 — Misaotra Anao aho, ry Raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiamaratelon'ny fanjakanao.

Tohiny...

Talata 05 mey 2020 — Herinandro fahefatra amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 10, 22-30 — Ny ondriko mihaino ny feoko ; hoy ny Tompo, fantatro izy ary manaraka Ahy

Alatsinainy 04 mey 2020 — Herinandro fahefatra amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 10, 11-18 — Izaho no mpiandry ondry tsara, hoy ny Tompo, sady mahalala ny ondriko Aho no fantany koa.

Alahady 03 mey 2020 — Alahady fahefatra amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 10, 1-10 — Izaho no Mpiandry ondry tsara, hoy ny Tompo, sady mahalala ny ondriko Aho, no fantany koa.

Sabotsy 02 mey 2020 — Herinandro fahatelo amin'ny Paka — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 6, 61-79 — Ry Jesoa Kristy, vavolombelona mahatoky sy Lahimatoa amin'ny maty, tia anay Ianao, ary nanasa ny helokay tamin'ny Ranao.