Nifidy roa ambin'ny folo lahy i Jesoa...

Alarobia 28 ôktôbra 2020 — Masindahy Simona sy Joda, Apôstôly — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 6, 12-16 — Midera Anao izahay, ry Andriamanitra, ary manaiky fa Ianao no Tompo ; ny antokon'ny Apôstôly be voninahitra dia midera Anao, ry Tompo.

Tohiny...

Talata 22 septambra 2020 — Herinandro faha-25 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 8, 19-21 — Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy ; ka ho tian’ny Raiko ary hankao aminy izahay, ka honina ao aminy.

Alatsinainy 21 septambra 2020 — Masindahy Matio, Apôstôly, Evanjelista — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 9, 9-13 — Midera Anao izahay, ry Andriamanitra, ary manaiky fa Ianao no Tompo. Ny antokon’ny Apôstôly be voninahitra dia midera Anao, Tompo.

Alahady 20 septambra 2020 — Herinandro faha-25 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 20, 1-16a — Mitenena, Tompo, fa mihaino ny mpanomponao, Ianao no manana ny teny mahavelona mandrakizay.

Sabotsy 19 septambra 2020 — Herinandro faha-24 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Lioka 8, 4-15 — Sambatra ireo mitana ny tenin’Andriamanitra amin’ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin’ny faharetana.