Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra...

Talata 28 janoary 2020 — Herinandro fahatelo mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 3, 31-35 — Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.

Tohiny...

Na nanjaka aza nefa ny tebiteby sy ny tahotra, mba nanalefaka izany ihany ny hakanton'izay notopaza-maso teny an-dàlana, miampy ny fanazavan'i Pita ny tantara, notovonan'ilay mpanamory lakana mihevitra ireto mpandehany ho mizaha tany tanteraka.

Nitsidika ny Oratorion'i Don Bosco i Henri sy ny rainy. Raha iny mbola nitolagaga ny asa vitan'i Don Bosco iny ny rain'i Henri, dia noresahan'i Don Bosco mangingina i Henri fa tian'i Masina Maria ho eo amin'ny Oratorion'i Valdocco izy, hanao mompera ka hitory ny vaovao mahafaly ho an'ireo marobe mila izany.

Nandalo tany Côte d'Azur i Don Bosco. Vetivety monja dia nalaza ny fandalovany. Nihazakazaka ny olona hanatona azy, tao ireo nanana ny marary efa am-bavahoanan'ny fahafatesana : nangataka vavaka taminy, nangataka fanosorana ho an'ny marary. Roa taona taty aoriana, nanatona azy ilay marary anisan'ny nentina teo aminy tamin'izany fotoana izany, mba hiservy ny lamesa notarihiny.

Tapa-kevitra i Line Bordas, roso ny dia, any Mahela no tanjona. Kely foana sisa no tsy nandaozan'ny lakana nitondra an'i Line sy Pita an'i Noro. Tafara-dia ihany ry zareo. Zaha tany sy fitadiavana "ilay very" : raha lanjaina dia ny tebiteby sy ny tahotra no mibahan-toerana indrindra.

Sous-catégories