Raha manam-pinoana ianareo...

Sabotsy 08 aogositra 2020 — Herinandro faha-18 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 17, 14-19 — Alao tampina ny masoko, ry Tompo, hibanjinako ny zava-mahagaga amin'ny lalànao.

Tohiny...

Na dia nampiahiahy an'i Dera hiteraka fahasahiranana ao an-tokantranony aza ny namangian'ireo ray aman-dreniny azy ireo noho ny nahazoana faramandimby, dia ny mifanohitra amin'izany kosa no nitranga : noho i Vola.

Natrehan'i Dera ihany koa izany hoe raim-pianakaviana irery ao an-trano : tsy tao avokoa ny vady aman-janany sy ny mpanampy roa fa samy nanana adidy hotanterahana avokoa. Ary ny an'i Dera dia ny miandry trano sy ny mikarakara ny tenany no tsy maintsy atrehany. Teo no nahatsapany fa tsy mandehandeha ho azy amin'izao ny fiainana : mifoha, misakafo, miasa, matory. Dia toy izany hatrany.

Tsy vitan'ny fitaizana zaza ao an-tokantrano ihany fa ny fitaizana azy hatrany am-piangonana, dia nirotsahan'i Dera an-tsehatra mandrakariva. Ary dia nahita sy nahatsapa tokoa, fa tsy zavatra mora akory ny adidy amin'ny fananan-janaka : manomboka amin'ny fitondrana azy any am-bohoka, amin'ny fiterahana, amin'ny fitaizana sy fanabeazana azy.

Nandraman'i Dera natao avokoa izay fanaon'ny renim-pianakaviana amin'ny zazakely, kanefa mandrakariva dia tsy mba ataon'ny raim-pianakaviana. Nisedra olana hatrany nefa izy teo am-panatanterahana izany, saingy tsy kivy fa niatrika lalandava.

Sous-catégories