Raha ny Zanaka no manafaka anareo...

Alarobia 01 aprily 2020 — Herinandro fahadimy amin'ny Karemy — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 8, 31-42 — Toy izao no nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao : nomeny ny Zanany Tokana ka hanana ny fiainana mandrakizay izay rehetra mino Azy.

Tohiny...

Naka rivotra any Iarivo hisaintsaina ny zava-misy eo anivon'ny tokantranony ny mpanoratra, niaraka tamin'ny zanany kely indrindra. Tao anatin'izany no nifanenany tamin'ny iray tamin'ireo mpiara-mianatra taminy fahiny, ka nahatsapany ny fahasamihafan'ny fisainan'ny olombelona. Saingy na samy manana ny fisainany aza ny olombelona, rehefa ampifanojoan'ny fitiavana dia mifanatona.

Tonga eo amin'ny kihon-dàlana itrangan'ny fandrika iray mahasolafaka ny fiainan'ny mpanoratra, fandrika mahasolafaka heveriny fa ozona mandrafitra ny fiainany, eto dia ny tsy fifanandrifian'izay nokasainy sy izay mitranga eo amin'ny fiainam-panambadiany no isehoan'ny fandrika.

Efapolo taona ny sazin'i Solenge eny am-ponja. Nampihombo be ny aretim-po nahazo an'i Njaka ny fahafantarana fa efa maty i Hanitra zanany. Nandao azy any amin'ny varotsimifody avokoa ireo olo-malalany rehetra : ny ray sy reniny, ny vady aman-janany. Mangidy ho azy ny fiainana. Tafaverina any aminy ireo ambina volamena mbola hita tany amin-dRasedy. Nozarain'i Njaka tamin'i Jaona sy i Nary ny antsasak'ireo volamena, ary natsangany ho zanany handova azy izy ireo ka nanaiky avy hatrany i Jaona fa i Nary kosa mbola hiera amin'ireo ray aman-dreniny.

Azon'i Rasedy ireo volamena, nanomezany ampahany an'i Solenge, ary rehefa izany dia nilazany i Solenge fa misaraka hatreo ny dian'izy ireo. Teny an-dàlana handositra hitsoaka lavitra ny renivohitra izy no niharan'ny lozam-piarakodia, ary dia maty tsy tra-drano.

Sous-catégories