Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

Tonga tao amin'i Rajao sakaizany ny mpanoratra niaraka tamin'ilay zanany kely indrindra, ny fanatonana an-dRajao izay tena anton-diany ao Iarivo, nahoana ? Hiaiky faharesena eo anatrehany momba ny resaka nifanaovan'izy ireo amam-polon-taona maro lasa izay, momba ny hany fomba hahitana fahasambarana eo amin'ny fitiavana, dia tsy inona tsy akory fa ny hoe : fanefena olona iray hifanaraka amin'ny fiainana sy ny fisainan'ny tena.

0 : 00