Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

Very dia tamin'ny fifanenana tamin'ilay tovovavy tsy fantany anarana nefa notiaviny sy tia azy avy hatrany ny mpanoratra. Satria dia ny androatokon'ny dia nataon'izy mianaka, dia saika lany tamin'ny fifamotoanana tamin'ilay tovovavy. Ary samy toa resy lahatra avy hatrany izy ireo fa misy ny fitiavana maharesy fahafatesana.

0 : 00