Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

Neken'i Tsiky ihany ny hifankatia amin'i Toky. Na izy aza nefa gaga tamin'izany fihetsiny izany. Tafara-dàlana tamin'i Faly i Tsiky ka nateriny tany am-piasana, amin'ny maha mpiara-miasa an'i Tsiky sy Rebeca dia tonga tany amin'i Rebeca ny tatitra, vokatr'izany : nanomboka nikorontana ny sain'i Rebeca.

0 : 00