Izay manao ny sitrapon'Andriamanitra...

Talata 28 janoary 2020 — Herinandro fahatelo mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 3, 31-35 — Sambatra ireo mitana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fo tsara sy mahitsy, ka mitandrina azy sy mamoa amin'ny faharetana.

Tohiny...

Article Index

Fampahalalana ny Radio Don Bosco

Radio mahaleo tena, mpanabe, manaraka ny foto-pinoana Katôlika, ary tsy manana tanjona pôlitika na filàm-bola, ny Radio Don Bosco. Ny filamatra kristianina sy ny fampianaran'ny Fiangonana no entiny manampy ny olona hivoatra sy hihalavorary amin'ny maha-olona sy maha-kristianina azy, ary amin'ny fomba manokana, ny tanoran'i Madagasikara.

Radio Tsy manavaka na iza na iza ny Radio Don Bosco. Miteny ho an'ny olon-drehetra, indrindra ho an'ny tanora satria tanora rahateo koa no manao azy. Na inona na inona kanto sy mahasoa eto Madagasikara dia aelin'i Radio Don Bosco.

Feo miara-dàlana amin'ny olon-drehetra ny Radio Don Bosco:

 • na ao an-tokantrano na an-dàlambe;
 • maraina hatramin'ny hariva; mandritra ny alina ihany koa;
 • an-tanàn-dehibe sy ny manodidina azy,
 • any amin'ny tanàna sy vohitra mitsitokotoko eny ambanivohitra;
 • feo tsy mandao fa eo anila mandrakariva, indrindra ho an'ireo izay manirery, marary, saraka lavitra ny olon-tiany.

Radio mahatehotia manolotra ho anao:

 • mozika, tantara, kolotsaina,
 • vaovao, fialamboly, fanatanjahantena,
 • finoana, vavaka,
 • fihaonana, fifampizarana

mitondra ny feon'ny:

 • vahoaka,
 • ny tanora,
 • ny mahantra sy ny madinika.