Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

♦ Mitaky ny hanemorana ny fametrahana ny volavolan-dalana momba ny tany manana sata manokana eny amin'ireo andrim-panjakana manao lalana mandritra izao fivoriana ara-potoana voalohany izao ireo firaisamonim-pirenena... ♦ Namoaka fanambarana ny Ministeran'ny Fampianarana Ambony sy ny Fikarohana ara-tsiansa fa ny Oniversite no afaka manome ny antony mazava amin'ny tsy mbola nahazoan'ny mpianatra ny vatsim-pianarana...

Vonona hatrany hanohana sy hikarakara ny marary sy ireo olona marefo ao amin’ny faritr’i GAZA ny CARITAS ao Jerosalema. Nanamafy izany ny tale mpanatanterak’io sampana mpanao asa soa io.

Feno 43 taona tamin'ny 28 mai teo ny nanamasinana ho Eveka ny Papa Emérite Benoît faha-16. Fanamasinana notanterahina tao amin'ny katedraly Notre-Dame de Munich any Allemagne.

♦ Tafakatra 656 ny mitondra ny tsimok'aretina Coronavirus eto Madagasikara. Miisa 44 ny tranga vaovao hita omaly... ♦ Mitaky ny hamoahana ny valin'ny fitikiana natao tany Vangaindrano ny solontenan'ny ray aman-dreny avy any an-toerana, Andriamatoa Cyril Rasambozafy... ♦ Vao mainka hiteraka olana ho an'ny mpanjifa ny fepetra vaovao nampiharin'ny Jirama amin'ny fomba fanefana ny jiro sy ny rano ankehitriny...