Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

♦ Tokony samy hanaja ny zon'ny mpiasa ny mpampiasa amin'ny sehatra tsy miankina ho an'ireo orinasa mbola manohy ny sehatr'asany... ♦ Manentana ny Malagasy rehetra samy hijanona any an-tranony avokoa ny filohan'ny FMI Malagasy... ♦ Manohy ny iraka tanterahana andavan'andro ny Banky Foiben'i Madagasikara...

♦ Hatramin'ny mitatao vovonana teo, 19 ireo olona mitondra ny tsimok'aretina Corona Virus...♦ Manomboka amin'ity herinandro ity, dia hisy sarom-bava hatramin'ny 40.000, hovokarin'ny orinasa iray eto an-toerana ihany...♦ Mampahatsiahy ny mpitandro ny filaminana fa anatin'ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara, ka tokony tsy hivezivezy eny an-dalam-be ny rehetra...

♦ Mihena tsy toa ny omaly ny olona mbola mivezivezy an-dalambe amin'izao andro faharoan'ny fihibohana an-trano hisorohana ny fiparitahan'ny tsimoka'aretina Corona Virus...♦ Nanome toromarika ny tompon'andraikitry ny sekoly katôlika manerana ny nosy Mompera Jules Ranaivoson momba ny fanatratrarana ny fandaharam-pianarana amin'izao fihatoan'ny fampianarana izao...♦ Tsy mbola ahitana olona mitondra ny tsimok'aretina Corona Virus ao amin'ny distrikan'Antsirabe...

♦ Olona 17 no mitondra ny tsimok'aretina Corona Virus eto Madagasika... ♦ Ampy sy tsy misy ahiana ny tahirin'entana ilaina amin'ny fiainana andavan'andro... ♦ Mampihatra ny fepetra tsy hidiran'ny tsimok'aretina Corona Virus any aminy ny tompon'andrikitra ao amin'ny Faritra Bongolava... ♦ Nampihatra ny tsy fahazoana mivoaka ny trano mandritra ny telo herinandro ny britanika.