Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

♦ Mandinika amin'ny antsipiriany ny volavolan-dalana atolotra azy ny ao amin'ny Anterimieran-doholona vao mandany izany... ♦ Hiroso amin'ny fametrahana ny solontenany eny amin'ny Antenimieram-pirenena ny Rodoben'ny Mpanohitra ho an'ny Demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM... ♦ Tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifampiresahana no hamahana ny olana eo amin'ny France sy i Madagasikara...

♦ Miisa 326 ny olona voatily ho mitondra ny tsimok'aretina Coronavirus teto Madagasikara tao anatin'ny roa volana... ♦ Nitsidika tany Moramanga omaly ny Praiministra Ntsay Christian. Isan'ny anton-diany ny faametrahana lamina ho fanamafisana ny ady atao amin'ny Covid-19... ♦ Hitaky ny hanoloana ireo Loholona roa, lany tamin'ny anaran'ny antoko Hery Vaovaon'i Madagasikara, nametra-pialana ny vondrona parlemantera HVM...

♦ Olona efatra vaovao indray no voatily fa mitondra ny tsimok'aretina Coronavirus eto amintsika... ♦ Na misy aza ny fidinan'ny vidin-tsolika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia tsy maintsy ny fifanarahana eo amin'ny Kompanian-tsolika sy ny Fanjakana ihany ho ahafahana mametra ny vidiny eto Madagasikara...

♦ Tsaboina ao amin'ny hôpitaly Anosiala, ao amin'ny distrikan'Ambohidratrimo ilay olona voatily ho mitondra ny tsimok'aretina Coronavirus tany Mahajanga... ♦ Namoaka didim-pitondrana ny any amin'ny faritra Amoron'i Mania fa tsy maintsy manao arotava ny mponina any... ♦ Tsy ampy iatrehana ny firongatry ny tazomoka eto amintsika ny fanafody misy hoy vondron'ireo mpivaro-panafosy matihanina...