Lesoka lehibe ho an'ny fivoaran'ny famokarana eny ambanivohitra ny tsy fahampian'ny teknisiana manoro lalana azy ireo momba ny haitaom-pamokarana. Antony nahatonga ny fikambanana Lanja Miakatra manofana ireo tantsaha any amin'ny faritra misy azy ireo.

 Efa niresaka ireo fivoarana misy niainga tamin'ny fikarohana sy fanatsaràna nataony momba ny zezika kankana i Papa Bio. Mbola tsy afa-po nefa izy fa misy indray ny hevi-baovao sy tombotsoa amin'ny fampiasàna ny zezika Kankana. Ny Zezika kankana hoy Andriamatoa Ranaivoarison Basile dia miady amin'ny bibikely manimba voly ka miantoka ny fitomboan'ny vokatra. Mahatohitra ny fanala any amin'ny faritra tena mangatsiaka ihany koa ankohatra izay ny fampiasana ny zezika kankana.

Izany rehetra izany hoy Papa Bio dia tokony ho fantatry ny tantsaha saingy olana eto amin'ny firenena ny tsy fahampian'ny teknisiana mizara izany. Antony mahatonga ny fikambanana Lanja Miakatra mizara traik'efa sy fahalalana ho an'ireo mponina eny ambanivohitra. Tsy misy afatsy ny fampiasàna ny haitao ara-biolojika mantsy ny antoka hampiroborobo ny fiharian'ny tantsaha eto Madagasikara.

Miombon-kevitra amin'izany koa Andriamatoa Rakoto Jean Pierre, mpanabe ary mpisehatra momba ny fampandrosoana. Izy izay efa nanoratra boky maro momba ny hirika ahatongavana amin'ny fivoarana.

[Miara-dalana] Zoma 10 septambra 2021

♦ "Mila ezaka ny fiainana ny voady", io no hafatra napetraky ny Lehiben'ny Fikambanana Salezianina Don Bosco, nandritra ny voady notononin'ireo frera 22 mirahalahy... ♦ Nandefa hafatra, manentana ny rehetra hihavana amin'ny voaary i Mgr Fulgence Rabemahafaly... ♦ Ny fitoviana ao amin'i Kristy dia mandrava ny endri-pahasamihafana rehetra, hoy ny Papa François nandritra ny "Audience générale"...

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...