Mbola manohy ny sehatr'asany hatrany ny Foibe FAFIALA manana ny foiben-toerany eny amin'ny kaominina Ambohimangakely, distrika Antananarivo-Avaradrano. Na teo aza ny fahasahiranana samihafa nolalovana isan'izany ny valan'aretina covid-19, mbola mijoro ary manohana ity Foibe ity ny mpiara-miombon'antoka samihafa... 

Foibe niantsehatra amin'ny sehatr'asa fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny FAFIALA. Manofana ireo tantsaha, teknisiana sy ny fikambanana samihafa momba ny asa fampandrosoana eny ambanivohitra nanomboka tamin'ny taona 1992, izay hanamarika ny faha-30 taona nijoroana amin'ny taona 2022.

Iray amin'ireo foibe niisa 5 tamin'izany fotoana izany natsangana noho ny fiaraha-miasa suisse, hany sisa mijoro amin'izao fotoana izao. Mivoatra manaraka ny fotoana ihany koa anefa ny rafitry ny FAFIALA hoy Andriamatoa Raveloarijaonina Nonah, tale mpanatanteraka.

Foibe miantsehatra eny amin'ny tontolo ambanivohitra mifototra amin'ny fampandrosoana lovain-jafy ny FAFIALA. Misandrahaka amin'ny faritra samihafa ny sehatr'asany ankehitriny. Ny any avaratra, ny any atsimo, ny any andrefana sy atsinanana ary ny asty afovoan-tany. Mivoy ny teknika famokarana nohatsaraina ahafahana miatrika ny fiovaovan'ny toe-tany, mivohy ny fambolena miaro ny tontolo manodidina, miaro ny tontolo iainana sy mikajy ny zava-boary hoy ny tale mpanatanteraka, Raveloarijaonina Nonah. 

Andraikitra goavana nankinin'ny Fanjakàna amin'ny FAFIALA ihany koa ny fihazonana sy ny fanatsaràna ny taranaky ny landy eto Madagasikara, toa izany koa ny fampiroboroboana ny karazana voarohihazo, sakafon-dandy. Sehatr'asa tanterahany ao Tsivatrinikamo-Antsirabe.

Miarahaba anareo aho

Nihaona tamin’ny Papa François ny talata 30 novambra 2021 ny Filohan’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara, Mgr Marie Fabien Raharilamboniaina, Evekan’i Morondava. Maro ny dinika nifanaovan’izy ireo : ny zava-misy iainan’ny vahoaka Malagasy, ny JMJ 2022, ireo diosezy mbola tsy manana eveka… Indro ary ny hafatra manokana avy amin’ny Papa François ho an’ny vahoaka Malagasy tao aorian’ny fihaonan’izy ireo.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...