Alarobia 22 jona 2022 — Herinandro faharoa ambin'ny folo mandavantaona — Raiso ny tenin’Andriamanitra; tsy ho toy ny tenin’ny olombelona anefa, fa araka ny marina tokoa ho tenin’Andriamanitra — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 7, 15-20

Nampitandrina antsika i Jesoa eto, amin’ireo mpaminany sandoka. Izy ireo izay miseho ho irak’Andriamanitra nefa dia miteny amin’ny alalan’ny tenany. Miseho ho tena mpitarika sy kristianina ihany ko izy ireo nefa dia ny hanapotika izany no tanjony.

Matetika isika dia mandre fa misy olona nahazo hafatra avy any an-danitra na nisehoan’i Jesoa na nahita fahitana taminy. Ity Evanjely ity dia manasa antsika indrindra amin’ireny tranga ireny mba ho mailo sy hahay handanjalanja. Rehafa tsy mifanaraka amin’ny Evanjely sy ny fampianaran’ny Eglizy ny ambaran’izy ireny dia azo lazaina fa fitaka sy lainga avokoa.

Ary i Jesoa efa niteny : "Tsy izay miantso hoe : Tompoko, Tompoko no tena mpianatro, fa ireo manatanteraka ny sitrapon’ny Raiko izay any an-danitra" (Mt 7, 21).

Noho izany, aoka ary isika tsy ho sodoka amin’ny teny tsara lahatra fa hita amin’ny asany eny foana izy ireo. Mila mifototra amin’ny Evanjely sy izay ampianarin’ny Eglizy àry isika, mba tsy ho voarebirebin’izy ireo.

Tompo ô, aza avela hivily amin’ny lalanao izahay. Amen.

[Miara-dalana] Zoma 24 jona 2022

♦ Notanterahana ny sabotsy 18 jona 2022, ny fanatontosana ny horonan-tsary fanentanana momba ny JMJ Mada X, sy ny famoriana ny anjara biriky ho fizakana ny JMJ Mada X, ao Antsirabe... ♦ Nomarihana tao Mandritsara ny faha-70 taonan'ny Fikambanan-dry Masera Fo Masin'i Jesoa sy Fo Madion'i Maria... ♦ Hotanterahana ny 1 ka hatramin'ny 3 jolay 2022 ny Andron'ny Ankizy eto Antananarivo...

Tohiny...

Fitiavana sy famonjena

Hafaliana lehibe ny Noely satria ny fitiavan'Andriamanitra no tonga amintsika, hoy i P. Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice, tamin'ny firarian-tsoan'ny Noely 2021. Tonga ny famonjena izay midika tsy faharahavan'ny fiainana. Io fitiavana sy famonjena io no irariana hanjaka ao amin'ny fiainantsika, ka hifanampy mba hiainan'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana.

Tohiny...

Am-pitiavana ny zavatra rehetra

Natolotr'i P. Angèl Artime Fernandez, Lehiben'ny Fikambanana salezianina maneran-tany, amin'ity horonan-tsary ity ny teny fanentanana ho an'ny taona 2022, nampitondrainy ny lohateny hoe : "Ataovy am-pitiavana ny zavatra rehetra, ialao ny an-tery". Hevi-dehibe, izay ifandraisan'i Masindahy François de Sales sy i Don Bosco no hazavainy amin'izany : ialao ny an-tery, Andriamanitra ao amin'ny fon'olombelona, ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ny halemem-panahy sy toetra maha-te ho tia eo amin'ny fifandraisna, ny Fitiavana tsy misy fepetra sy tsy misy fetra, ny maha zava-dehibe ny fitantanana am-panahy, am-pitiavana ny zavatra rehetra.

Tohiny...