Mompera Luca Treglia

Talen'ny Radio nanomboka ny 1996 hatramin'ny 1998,
avy eo ny taona 2006 hatramin'ny 2015.

Mompera Cosimo Alvati

Talen'ny Radio nanomboka 1998 hatramin'ny 2006.

Mompera Franck Randriamiandrinirinarivo

Talen'ny Radio nanomboka ny taona 2015.

Radio Don Bosco

Plus je l'écoute, plus je l'aime

previous arrow
next arrow
Slider

Fahanginana, fihetsika iray sarotra tanterahina ho antsika olombelona nefa tena ilaina amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Raha isika foana mantsy no miteny dia tsy handre izay ambaran'Andriamanitra.

Jesoa mihitsy àry no manainga antsika ao amin'ny Evanjelin'i Masindahy Matio 6,6 momba izany. Andeha jerentsika àry ety am-panombohana ny ambaran'i Jesoa ao amin'io Matio 6,6 io: "Fa ianao kosa raha mivavaka, dia midira ao amin'nu efitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavarana, dia mivavaha amin'ny Rainao izay ao amin'ny mangingina".

Koa dia izao fotsiny ihany no ataovy: mahatsiaro amim-pahanginana fa eo anatrehan'Andriamanitra. Dia tsy mihetsiketika fa mitombon-tsaina tsara. Foanana tsy asiana na inona na inona ao an-tsaina na ny fo. Tsy mieritreritra na inona na inona. Tsy maniry na inona na inona. Tsy mampiasa saina na amin'inona na amin'inona. Mahatsiaro amim-pahatsorana fa eo anatrehan'Andriamanitra, izay fantantsika fa tia sy mihaino antsika.

Izany no atao hoe mijery sy mihaino amim-pitiavana ary mandinika amim-pahanginana ny momba an'Andriamanitra.

Mahalala sy mahatsapa fa tia antsika Andriamanitra. Ka mamaly fitia azy amim-pahatsorana, toy ny ataon'ny zazakely. Tsy be ahiahy. Satria tsy ilaina izany! Tsy miandry na inona na inona ihany koa, satria mahalala fa efa hetsahin'Andriamanitra ny fitiavany.

Niantrano tao amin'ireo sakaizany i Jesoa, indray andro. Noheverin'i Marta, tompon-trano, fa tsy maintsy raisina amin'ny fomba mendrika sy mihaja ity vahiny miantrano ao aminy. Dia somebiseby ery izy, nisahirana. Raikitra mikenonkenona amin'ny antsipirian-javatra isan-karazany. Mandritra izany fotoana izany anefa ilay rahavaviny, i Maria, dia mipetraka eo an-tongotr'i Jesoa. Mangina sy tsy miteny fa mihaino fotsiny. Ary dia tsy manao na inona na inona afa-tsy izay ihany. Tamin'izay indrindra i Marta no nitaraina fa tsy mba manao na inona na inona ity rahavaviny ity. Kinajo izy, indray no nahazo fananarana (Lioka 10,38 - 42).

Fihetsik'olon-dehibe, mahatsiaro tena ho tompon'andraikitra ny an'i Marta. Asehony amin'ny asany ny fahamaizany hanompo. Fomba azo tsapain-tanana enti-maneho ny fitiavana ny Tompo izany. Tsara ny nataony. Saingy hadinony fa misy fomba hafa koa, ankoatra ny asa eto ivelany, anehoana an'izany fitiavana izany: dia ny mahatsiaro fa mifanatri-tava ary iray fo sy fisainana amin'Andriamanitra tia azy, na dia tsy miteny na miloa-bava ilay olona.

Azo ampitahaina amin'ilay zazakely mihaino sy mijery amim-pitiavana i Maria. Eo fotsiny izy. SAMBATRA!

Ny nataon'i Maria no azo lazaina ho sarintsarin'ilay vavaka atao amim-pahanginana antsoina hoe: fibanjinana (mijery sy mihaino amim-pitiavana ary mandinika). Ka i Maria no nifidy ny anjara tsara indrindra, hoy i Jesoa (Lioka 10,42).

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...