Asaovy hankany aminao... aho

Alatsinainy 03 aogositra 2020 — Herinandro faha-18 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 14, 22-36 — Alao tampina ny masoko, ry Tompo, hibanjina ny zava-mahagaga amin'ny lalànao.

Tohiny...

22 jolay — Niaina tamin’ny taonjato voalohany i Marie Madeleine rahavavin’i Marthe, anabavin’i Lazare izy. Nanan-katao tokoa ny ray aman-dreniny ary nandova trano be tao Magdala tao Galilée izy ireo. Izany no nahatonga ny anaram-bositr’i Marie hoe Madeleine izany hoe avy ao Magdala.

0 : 00

Niaina tao anaty ny filibana izy ka nahatonga azy nantsoina hoe ilay vehivavy mpanota. Eto moa dia samy manana ny filazany ireo mpandalina ny Soratra Masina ka mametra-panontaniana hoe olona iray ihany ve ilay antsoina hoe ilay vehivavy mpanota sy ilay vehivavy namoahan’i Jesoa demony fito. Ao amin’ny Evanjelin’i Masindahy Lioka dia voalaza fa i Marie Madeleine, ilay nanaraka an’i Jesoa hatrany Kalivery sy nahita voalohany azy nitsanga-kovelona. I Lioka ihany koa dia milaza fa izy ilay vehivavy voalohany amin’ireo mpanara-dia an’i Jesoa. Ary ambaran’i Masindahy Joany fa nitsangana teo akaiky ny hazofijalian’i Jesoa i Marie Madeleine niaraka tamin’i Marie Renin’i Jesoa tamin’ny fotoana nahafatesan’i Jesoa. Izy ihany koa no nitondra ny zava-manitra hahosotra amin’ny vatan’i Jesoa tamin’ny maraina ny andron’ny sabata. Ary izay no nahatonga ihany koa ny filazana fa izy no nahita ny fasana nivoha sy nampilaza ny mpianatry i Jesoa sy ny Apôstôly. Izy izany no nanambara voalohany ny nitsanganan’i Jesoa tamin’ny maty. Ka izay no antony niantsoan’i Masindahy Hypolite azy hoe apôstôlin’ny Apôstôly.

Hitantsika matetika ao amin’ny Evanjely i Marie Madeleine. Mibanjina sy mihaino an’i Jesoa izy tao an-tranony tao Béthanie raha i Marthe variana nikarakara ny tao an-trano. Hoy i Jesoa tamin’izay hoe i Marie no nifidy ny anjara tsara. Voalaza ihany koa fa leo ny fampianaran’izy telo mianadahy ny olona ka nandefa azy ho any an-dranomasina tamin’ny lakana tsy misy fivoy. Na dia izany aza anefa dia nandeha araka ny tokony ho izy ihany ilay lakana ka tonga teny amin’ny sisin-tanin’i Marseille izy ireo. Ary i Madeleine avy eo nihanika tendrombohitra ary nitoka-monina tany, nentin’ny anjely. Nandritra izany fiainany tany izany moa i Marie Madeleine dia nitomany noho ny fahotany sady izany ihany koa no nanehoany ny fibebahana sy ny fitiavana.