Onena i Jesoa nahita ireo vahoaka

Sabotsy 05 desambra 2020 — Herinandro voalohany amin'ny Fiaviana — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 9, 35 — 10, 1. 6-8 — Manandrata feo eny amin’ny tendrombohitra, ianao izay mitory teny soa ; indro fa tonga amin’ny heriny ny Tompo.

Tohiny...

Hatrany am-piandohana no noharian’Andriamanitra ho sambatra ny olombelona. Saingy ny fandriky satana no nahalavo ny olona ka nahavery ny hasambarany. Isan’ny voalohany indrindra amin’izany hasambarana izany ny fiombonany aina tamin’Andriamanitra. Fandalinam-pinoana miaraka amin'i Mgr Jean Pascal Andriantsoavina, Eveka mpanampy , Arsidiosezin'Antananarivo.

Tapaka anefa izany noho ny ota. Mba handravonana izany dia nametraka lalàna Andriamanitra mba ho tandremana: ny didy folo. Taty aoriana dia nampianatra ny làlana ahitana ny hasambarana i Jesoa Kristy (cf. Mt 5, 1-12).

Raha atao amin’ny teny tokana dia ny làlan’ny fahamarinana sy fahitsiana no ahazoana ny hasambarana. Ary ao amin’Andriamanitra izay tompon’izao rehetra izao no misy azy noho izany dia tokony hatoky azy tanteraka. 

0 : 00