Ny vary hojinjaina be, fa...

Talata 07 jolay 2020 — Herinandro faha-14 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 9, 32-38 — Velomy araka ny hatsaram-ponao ; mba hitandremako ny fanambarana avy amin'ny vavanao.

Tohiny...

Lany fanindroany tamin’ny fifidianana manaraka teo ho recteur majeur i mompera Angel Fernandez Artime dimbin’i Don Bosco. Niangavy ny fikambanana salezianina maneran-tany izy mba hanao vavaka hasivin’ny andro tammin’i Masina Maria vonjin’ny kristianina mba hiarovana an’izao tontolo izao tsy ho tratry ny areti-mandringana COVID-19 ny olombelona rehetra.

Noho izany, nisy ny vavaka niarahana tamin’ireo ankizy mpianatra avy ao amin’ny Oratorio Don Bosco Ivato ny alatsinainy 16 Martsa nandritra ny sivy andro. Araka ny fantatra moa dia mandringana tokoa ity valan’aretina ity eto amin’izao tontolo izao, ary mbola tsy nahitana fanafany hatramin’izao. Nandritra ny fotoam-bavaka izay notaritin’i Frère Fabrice SDB dia nandohalika avokoa ny rehetra teo anoloan’ny sarin’ny masin’i Maria, ho mariky ny fiankohofana sy fanetretenan’ny tsirairay, ary namerina ny vavaka nampianarin’i Don Bosco. Tahaka an’i Don Bosco, dia tokony hanana fahatonian-tsaina sy fahatokisana feno an’i masin’i Maria vonjin’ny kristianina.

Matokia azy isika ary mivavaha tsy tapaka amin’ny fanalalanany mba hiarovan’Andriamanitra sy hanampiany antsika amin’ity valan’aretina ity ary koa hankaherezany ireo marary ; handry amp-piadanana anie ny fanahin’ireo efa nodimandry rehetra. Masin’i Maria vonjin’ny kristianina mivavaha ho anay.

            Frera RAZAFIMANDIMBY Michel Fabrice, sdb