Mandritra ny vola jona isika dia manaja manokana ny Fo Masin'i Jesoa. Ilay Fon'i Jesoa, voatrobaky ny lefona tamin'ny zoma masina ; Fo Masina misokatra, mivaivaim-pitiavana, mampitobaka amintsika amin'ny alalan'ny rà sy ny rano, ireo fahasoavana manadio.

Io Fo voatrobaka io dia miantso sy manasa antsika hibebaka. Anjarantsika ny miondana eo amin'ny tratran'i Jesoa toa ny nataon'i Masindahy Joany apôstôly. Rehefa vonto ny fitiavany isika dia afaka manohy indray amim-pinoana ny làlan'ny fibebahana. Làlana mitozo amin'ny fizàrana ny tamba-java-iainana anaty : fandosirana ny resabe sy ireo teny lava tsy ilaina, tsy sanatria finiavana ny ho hentitra amin'ny tena fotsiny, na faniriana ny ho maona, fa mba handraisana ny fahazarana monina ao amin'ny tena, fahazarana mijery ny atin'ny fon'ny tena ka hizotra miandalana ho naman'ny fanginana, sakaizan'ny vavaka.

Tsy maintsy miroso lavidavitra kokoa anefa isika. Andeha àry ianarantsika ny hitombo ao amin'ny fitiavana. Andeha hirotsaka ao amin'ny sekolin'i Jesoa, Ilay malemy fanahy sy manetry tena ao am-po. Rehefa manaiky ny hiombona amin'i Jesoa isika dia hiova ho fo nofo ny fo vatontsika. Atsipazo ao amin'io afo mivaivaim-pitiavana io ny fontsika mba voadio tanteraka.

[Miara-dalana] Zoma 10 septambra 2021

♦ "Mila ezaka ny fiainana ny voady", io no hafatra napetraky ny Lehiben'ny Fikambanana Salezianina Don Bosco, nandritra ny voady notononin'ireo frera 22 mirahalahy... ♦ Nandefa hafatra, manentana ny rehetra hihavana amin'ny voaary i Mgr Fulgence Rabemahafaly... ♦ Ny fitoviana ao amin'i Kristy dia mandrava ny endri-pahasamihafana rehetra, hoy ny Papa François nandritra ny "Audience générale"...

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...