Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tsara ho marihina fa fivoriana natao voalohany, izay notanterahina amin'ny alalan'ny "PLATFORME ZOOM" (fivoriana ampitain-davitra) izy io. Nohenoina sy natao tamin'ny fitenim-pirenena maro ity fivoriana ity toy ny fiteny espaniola, portogey, frantsay, ary anglisy. Anisan'ny antony nanaovana ity fivoriana ity ny mba hisian'ny fitovian'ny fomba fijery amin'ny fanombohana sy fanombanana ireo tetikasa. (PLAN LAUNCH: "Lancement du projet").

Natomboka tamin'ny vavaka ity fivoriana ity ka i Alexis Pinare no nitarika azy, izy io izay miara-miasa akaiky amin'ny hetsika fanentanana aty amin'ireo provisin'i Afrika tapany atsimo (AFM). Tetsy andanin'izany ihany koa no nanaovan'i Mompera Rafael Bejarano ny teny fiarahabana sy fandraisana ary firarian-tsoa sahady ho an'ireo mpandray anjara rehetra. Fa tao anatin'izany ihany koa no nanaovana ny fifankahalalana an-tsary tamin'ireo tompon'andraikitry ny pastoraly isan-tokony, dia ny avy any amin'ny faritra : Interamérique, Amerika latinina ilany atsimo, Afrika sy i Madagasikara, Azia atsimo,  Azia atsinanana sy Oseania. Manaraka izany, i Mompera Patrick Anthonyrai, avy ao amin'ny fandrindrana ny MSJ, no nifampizara ny anton'ny fivoriana ary tao anatin'izany no nampahatsiahivany ny tenin'i John Maxwel manao hoe : "tadiavo aloha ny antom-pisianao dia hazava aminao ny lalanao".

Nampiavaka ity fivoriana ity ny fifampizarana ny traikefa nandritra iny taona lasa iny, izay nisolo tena an'izany ny tanora efatra avy amin'ny faritra samihafa : Thamyres Marques (Amerika), Fabrice Faddy (Afrika-Madagasikara), Divya S. (Azia atsimo), Teaghan Donlon (Azia atsinanana-Oseania). I Mompera Miguel Angel Garcia Morcuende, mpanolotsaina jeneralin'ny pastoraly ny tanora, dia niditra mivantana ihany koa tamin'io fivoriana io, ary nanolotra ny fehin-kevitra tondrozotra (directoire) izay mirakitra  "ny DIA - ny MPITARIKA -  ny DRAFITRA"n'ny MSJ (le voyage - les chefs - le plan). Namafisiny indrindra tamin'ny lahateny nataony fa ity firohotana ity dia tsy ho an'ny tanora voafidy na voafantina ihany fa misokatra tanteraka amin'ny tanora rehetra : ireo beazina any an-tsekoly,  ireo beazina ara-pinoana, ireo mirotsaka hanampy eny an-dalam-be... miaraka amin'ireo rantsamangaika rehetra sy ireo torolanana omen'ny firohotana. Ny fiantsana ny hira fanevan'i Don Bosco no nanakatona tanteraka an'io fivoriana io.

Mbola lavitra ny lalan-kizoran'ny MSJ eo amin'ny fanatratrarana ny vina izay napetraka, fa ny hirariana dia ny mba hisian'ny fiovana ka hisy fiantraikany marina eo amin'ny fiainan'ny tanora izany ezaka izany. 

[Miara-dalana] Zoma 15 oktobra 2021

♦ Notanterahina ny 15 oktobra 2021 tao Ampasanimalo ny fanaovam-beloma farany an'i Masera Soszynska Krystyna, FMA... ♦ Nanomboka androany ny dinika momba ny Sinaodin'ny Eveka, ho an'ny Diosezin'i Morondava sy Tsiroanomandidy... ♦ Nosokafana ny 7 oktobra 2021 ny taom-pianaran'ny Sekoly katolika ho an'ny Diosezin'Antsiranana...

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Tondrozotran'ny Firohotan'ny Tanora Salezianina

Ny sabotsy 31 jolay 2021 tamin'ny 2 ora sy sasany folak'andro lasa teo, oran'ny Roma, no notanterahana ny fivoriambe nataon'ny tompon'andraikitry ny MSJ (Mouvement Salésien des Jeunes) na Firohotan'ny Tanora Salezianina maneran-tany, izay niarahan'izy ireo tamin'i solontenan'ny pastoralin'ny tanora sy ny mpandrindra an'ity MSJ ity. Araka ny atontan'isa dia nahitana mpandray anjara miisa 130 tamin'ity fivorianam-be ity.

Tohiny...