22 febroary — Raha ny tetiandron'ny Fiangonana Katôlika Romana no jerentsika dia intelo ny Fiangonana no manoka andro hatsiarovana an'i Masindahy Pierre ao anatin'ny taona. Ao ny 29 jona hankalazana ny fetin'i Masindahy Pierre sy Paul miaraka. Eo ihany koa ny 18 novambra fankalazana ny fitokanana ny Bazilikan'i Masindahy Pierre. Ary ity ankalazaina androany ity dia ny Fiketrahan'i Masindahy Pierre.

I Pierre no voalohany amin'ireo roa ambin'ny folo lahy na dia tsy izy aza no voaantso voalohany araka ny voalaza ao amin'ny Evanjely voalohany sy izay voalaza ao amin'ny Asan'ny Apôstôly. Amin'ny faha-29 jona isika dia mbola afaka miresaka tsara ny antsipirian'ny fiainan'i Masindahy Pierre fa ny asongadina amin'ity faha-22 febroary ity dia ilay andraikitra nomen'i Jesoa azy sy ny anjara toerany ao amin'ny Fiangonana.

Taorian'ny fiekem-pinoan'i Pierre tao Césarée, izay azo heverina fa fiekem-pinoan'ny Fiangonana voalohany, no nanomezan'i Jesoa andraikitra an'i Pierre araka ny voalaza ao amin'ny Evanjelin'i Masindahy Matio 16, 18. 19. Toy izao no voalaza ao amin'ity andalan-tSoratra Masina ity: "Ianao no Pierre, vato, ary eo ambonin'izany vatolampy izany no hanorenako ny Fiangonako. Ny vavahadin'ny afobe tsy haharesy azy. Omeko anao ny fanalahidin'ny Fanjakan'ny Lanitra, izay hofehezinao ety an-tany dia ho voafehy any an-danitra ary izay hovahanao ety an-tany dia ho voavaha any an-danitra". Eto dia nambaran'i Jesoa tsara ny fanirahana an'i Masindahy Pierre ho filohan'ny Fiangonana ary ny fanolorana ny fanalahidy dia azo heverina fa famindram-pahefana ihany koa.

Ny fetin'ny Fiketrahan'i Masindahy Pierre dia azo heverina ho fety tranainy. Tany Antioche no nankalazana azy efa tany amin'ny taonjato fahefatra tany. I Antioche moa no tanana lehibe fahatelo taorian'i Rome sy Alexandrie raha miresaka ny fanjakan'ny "empire" romana. Tany no toerana nanombohan'i Pierre ny fitoriana ny Vaovao Mahafaly tamin'ireo Jentily. Ho an'ny tany Rome dia ny 18 janoary no nankalazana azy ka ny papa Paul IV no nametra io daty io tamin'ny taona 1557. Izany hoe ny taty amin'ny Fiangonana Tandrefana dia ny 18 janoary no nankalazana azy fa ny tany amin'ny Fiangonana Tatsinanana dia ny 22 febroary. Fa tamin'ny fanavaozana taorian'ny Konsily Faharoan'i Vatikana dia nafindra ho ny 22 febroary ny fankalazana taty amin'ny Fiangonana Tandrefana ka lasa andro izany ny fankalazana ny Fiketrahan'i Masindahy Pierre na ho an'ny Elgizy Tatsinanana na ho an'ny Eglizy Tandrefana.

Ny rariny ho fampivoarana ny marefo

Arahanao amin'ny rakitsary eto ny firarian-tsoa avy amin'i Mgr Désiré Tsarahazana. "Raha tiantsika ny ho sambatra, dia tsy maintsy mampanjaka ny marina isika", hoy i Mgr Désiré Tsarahazana tamin’ny firarian-tsoa nataony ho an'ny Malagasy amin’izao Noely izao. Tia antsika rehetra tsy an-kanavaka Andriamanitra, noho izany dia tokony hifanaja sy hanampy ary hiaro ireo marefo indrindra.

Tohiny...

Sady mpanabe no mpitory Vaovao Mahafaly

Ry havana, migadona ity ny taona vaovao 2021. Koa amin’ny anaran’ny Fikambanana Salezianin’i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maorisy izay eo ambany fitantanako, no iarahabako antsika mianakavy Tratry ny Taona. Mirary ny soa sy ny tsara ary ny fahombiazana ho an’ny isambatan’olona sy isan-tokantrano.

Tohiny...

Entanin'ny fanantenana isika

Nivoaka tamin'ny 29 desambra 2020 ny fanazavana ofisaly ny teny fanentanan'i P. Ángel Fernández Artime, Recteur Majeur, ho an'ny taona 2021, mitondra ny lohateny ho : "Entanin'ny fananteanana isika : indro havaoziko ny zavatra rehetra" (Ap 21,5). Efa  nadika amin'ny fiteny dimy samihafa izy io: italianina, anglisy, espanola, portogey ary frantsay.

Tohiny...