Ho faty i Jesoa mba hamory... izay efa niely

Sabotsy 04 aprily 2020 — Herinandro fahadimy amin'ny Karemy — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 11, 45-56 — Amorony fo madio aho, ry Andriamanitra ; amereno hafaliana avy amin'ny vonjinao.

Tohiny...

Neken'i Tsiky ihany ny hifankatia amin'i Toky. Na izy aza nefa gaga tamin'izany fihetsiny izany. Tafara-dàlana tamin'i Faly i Tsiky ka nateriny tany am-piasana, amin'ny maha mpiara-miasa an'i Tsiky sy Rebeca dia tonga tany amin'i Rebeca ny tatitra, vokatr'izany : nanomboka nikorontana ny sain'i Rebeca.

Very dia tamin'ny fifanenana tamin'ilay tovovavy tsy fantany anarana nefa notiaviny sy tia azy avy hatrany ny mpanoratra. Satria dia ny androatokon'ny dia nataon'izy mianaka, dia saika lany tamin'ny fifamotoanana tamin'ilay tovovavy. Ary samy toa resy lahatra avy hatrany izy ireo fa misy ny fitiavana maharesy fahafatesana.

Nampiomana an'i Faly ny rainy fa hisolo toerana azy vonjy maika eo amin'ny asany i Faly, mandritra ny fotoana hananganany ny orinasan'izy ireo any Toamasina. Nahita hirika hanadihadiana ny momba an'i Faly sy ny rainy tamin'ny alalan'ny mpanampy azy ireo dia tsy iza fa i Fara i Rebeca, raha voatery niandry azy ireo tao an-trano raha sendra nitsidika tany.

Tonga tao amin'i Rajao sakaizany ny mpanoratra niaraka tamin'ilay zanany kely indrindra, ny fanatonana an-dRajao izay tena anton-diany ao Iarivo, nahoana ? Hiaiky faharesena eo anatrehany momba ny resaka nifanaovan'izy ireo amam-polon-taona maro lasa izay, momba ny hany fomba hahitana fahasambarana eo amin'ny fitiavana, dia tsy inona tsy akory fa ny hoe : fanefena olona iray hifanaraka amin'ny fiainana sy ny fisainan'ny tena.