Andriamanitry ny velona Izy...

Alarobia 03 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 18-27 — Ny fitsipikao, ry Tompo, mahafaly ny fo ; ny baikonao mazava, manilo ny maso.

Tohiny...

Zanaka mpivarotra enta-majinika tao amin'ny tanàna antsoina hoe : Ambatomainty i Dera. Sendra nividy zavatra tao aminy i Vola indray andro no toy ny nilatsaham-baratra izy nahita ity zazavavy niditra ny tsena. Teo no nanomboka ny tantaran'i Dera sy Vola.

Tao anatin'ny koranam-panambadiana : natsangana ireo nikolokolo sy namolavola an-drakalakely, dia ireo olona akaiky azy indrindra mba homen-kasina, fa azy moa ny hajam-bolana. Ary anisan'izany i Rojofotsy.

Manako manodidina ny hafanan'ny korana. Ravoravo izany ny olona rehetra. Midika izany fa tonga ny fotoam-pankalazana ny fanambadian'i Kalamina. Mangingina sy toa manjoninjonitra kosa ny efitranokelin-dry Rojofotsy mivady.

Tsy ry Kalamina sy ireo mpomba azy ihany no sahiran-tsaina mafy, fa na i raibe sy renibeny aza tezitra tamin'ireo mpiara-monina taminy, ka nahavita nikafarafara tamin'izy ireny mihitsy aza.