Hatolotra... ny Zanak'olona

Talata 25 febroary 2020 — Herinandro fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 9, 30-37 — Niantso antsika tamin'ny alalan'ny Evanjely Andriamanitra mba hahazoantsika ny voninahitr'i Jesoa Tompontsika.

Tohiny...

Tafahaona i Pita sy Tsaraby ary i Noro. Fotoana nampitan'i Noro ny hafatra avy amin'i Line Bordas ho an'ity rahavavy kambana aminy. Hafatra mifono firariantsoa, indrindra indrindra mitondra fanomezana sarobidy, hanosehany an'i Tsaraby hivoatra, mba hanana fiainana tsara lavitra kokoa noho izay iainany ankehitriny.

Lany vola i Tsinjo sy Vania. Tsy maintsy mody any ambanivohitra izy ireo. Mararin'ny hatavezana i Rose. Nanatona mpitsabo izy, ary vonona ny hanatanteraka izay voalazan'ny mpitsabo rehefa natahotra mafy ny amin'ny mety ho voka-dratsin'ny hatavezana.

Tsy nijanona fotsiny ho nofy tsara teo amin'i Noro sy ny fiainany izay rehetra nolalovana sy niarahana tamin'i Line Bordas, fa nanenika ny rivotra iainan'izy ireo manontolo. Na dia tsy mbola nisy valiny aza ireo taratasy maro nalefan'i Noro ho azy, dia tsy kivy izy : fa toy ilay mihinana voan'aviavy ka ny farany no andrasana.

Tonga avy any Mahajanga araka ny fitaka nataon'izy ireo tamin'i Rose i Tsinjo sy i Vania. Namantana tao amin'i Rose hatrany. Nampiadaniny tanteraka na tamin'ny sakafo na tamin'ny fitafiana. Tsy nihafihafy mihitsy. I Rose rahateo, tia manaram-po amin'ny fihinanan-kanina ary efa tena tafahoatra mihitsy aza.