Hatolotra... ny Zanak'olona

Talata 25 febroary 2020 — Herinandro fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 9, 30-37 — Niantso antsika tamin'ny alalan'ny Evanjely Andriamanitra mba hahazoantsika ny voninahitr'i Jesoa Tompontsika.

Tohiny...

Tonga ny tsontsorimamba hisarahana teo amin'i Noro sy i Line Bordas. Na izay teny aloaky ny vava hamenoana ny fanginana avy amin'ny an-daniny sy ny an-kilany, maneho ny alahelo mitambesatra hiatrehana ny fisarahana aza, tsy hita notsongaina. Lasa i Line Bordas nitodi-doha ho any Frantsa. Navesatra ny fisarahana.

Dia nanaram-po tamin'ny filan-dratsy isan-karazany i Tsinjo sy i Vania rehefa nahazo volabe tamin'i Rose. Nandainga izy ireo fa hoe mila miala sasatra any Mahajanga kanefa nentiny nangalana vola fotsiny izany. Ny filibana amin'ny famonjena alim-pandihizana sy ny fiarahana nisotro tamin'ireo naman-dratsy ary ny fividianana fitafiana no nandanian'izy ireo ny vola.

Tovovavy nandova be i Rose. Mampanofa trano am-polony ao Antananarivo. Saingy tsy mba mpanan-karena mahihitra. Noararaotin'i Tsinjo sy Vania izay zanaky ny fianakaviany avy any ambanivohitra irahana handranto fianarana any an-drenivohitra izany ka nofahanany lainga tsara lahatra i Rose mba hanaovan'izy ireo ny sitrapo ratsiny.

Ny fahalalana an'i Line Bordas tao anatin'ny folo andro no nisantaran'i Noro ny fanitsahana ny morontsirak'i Mananjary. Nifaningotr'aina tao anatin'ny fotoana fohy izy roa. Fifaningoran'aina nitalahoan'i Noro tamin'Andriamanitra mihitsy, ny mba hitsimbinany ny fiainan'i Line Bordas sy ny mba hiverenan'ny tantarany amin'ny tokony ho làlany.