Ravehivavy, lehibe ny finoanao

Alarobia 05 aogositra 2020 — Herinandro faha-18 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 15, 21-28 — Manantena ny Tompo ny fanahiko, miandry ny teniny aho.

Tohiny...

Ady saritaka no natrehan'i Dera tao anatin'ny fifanjevoan'ny zandary sy ny mpangalatra omby. Efa namoy fo izy, fa izay no fara androny, kanjo niarahaba tena fa nieren-doza. Tsy nahomby araka ny niheverany azy ilay diany tany Tsiroanomandidy. Fanadinoana ny zava-dratsy rehetra nihatra taminy no notadiaviny, aina tsy maty no nentiny nody.

Ilay fisindana noeritreretina mba hamalifaliana ny tena, vao mainka nitondrana loza. Tafiditra tao anatin'ny vovon'ny dahalo mpangalatra omby indray i Dera. Ary tsy afaka tamin'izany raha tsy nandoa ny variraiventy farany.

Nifanesisesy ireo andro ratsy tamin'i Dera. Efa te hody any amin'ny vady aman-janany izy fa te hamaly zava-mahafalifaly ireo rehetra nanjo azy aloha, ka te hisinda kely an'Antananarivo. Any Tsiroanomandidy izy vao nijanona.

Nihakivikivy indray i Dera ary nanontany tena ny amin'ny fisian'ny rariny eto ambonin'ny tany. Tsara no nataony kanefa dia fahavoazana mandrakariva no mihatra aminy. Onena ny tenany izy ary nila ho latsa-dranomaso. Na inona na inona miseho eto Antananarivo, izy foana no trany.