Nirahin'Andriamanitra ny Zanany mba hamonjy...

Alahady 07 jona 2020 — Ny Trinite Masina — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Joany 3, 16-18 — Voninahitra anie ho an'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Andriamanitra, Ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy.

Tohiny...

Vao hary tety ambonin'ny tany dia efa tsy nanan-jo hahazo ny fitiavan'ny ray aman-dreny niteraka azy ireo zaza kambana.

Fanompoana: fikelezan'aina ho an'ireo matanjaka ao anatin'ny fiaraha-monina, ireo andriana mpanan-karena.

Novonoina tsy mivantana loatra ny zaza kambana. Apetraka eo amin'ny fivoahan'ny andian'omby na avela ho sempotra ao anaty fompotra, araka ny heno tamin'ireo ray aman-dreny teo aloha.

Zanaka tantsaha mivelona amin'ny fambolena sy fiompiana ary fihazana ka mahatsiaro ho miaina finaritra ao anatin'izany i Nary.