... Io no nandrotsaka be indrindra

Sabotsy 06 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 38-44 — Misaotra Anao aho, ry Raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiamaratelon'ny fanjakanao.

Tohiny...

Tsy afa-po Rasera raha tsy tafaresaka mivantana tamin'ny raibe sy reniben'i Kalamina, na dia efa avy nitatitra ny zava-misy tany amin'ny mpampianatra azy aza. Na dia famingavingana koa aza no setrin'izany herim-pony izany, dia nahatsiaro ho mandry eritreritra kosa izy.

Tsy ny sesidohalika afitsok'ireo raibe sy renibeny amin'i Kalamina ihany no mampiady saina an'i Rojofotsy, fa ny fihetseham-pony mangina amin'i Kalamina tsy hainy faritana hoe inona. Rasera kosa, asa na amin'ny maha samy vehivavy sy amin'ny maha fon-dreny mitepo, na dia tsy mba nanana izay naloaky ny kibony aza ; fa dia nanao sorona ny tenany hanao izay faraheriny hanakanana ny hanambadian'i Kalamina izy.

Anisan'ny olana mibahan-toerana ao amin'ny tokantranon'i Sera sy Rojofotsy ny faneren'ny raibe sy renibeny an'i Kalamina hanambady an'i Rasivy ; ary saika fototry ny adin-tsain'izy mivady andro aman'alina.

Tsy moramora ny fandresen-dahatra ataon'i Lefasy amin'i Kalamina mba hanaiky hiaraka amin'ilay Srilankey, na dia teo aza ireo tolotolotra maro isan-karazany nampitondrain'ilay tera-tany vahiny azy, satria lehilahy faha efatra mikendrikendry an'i Kalamina handrombaka ny fahadiovany izy.