... Io no nandrotsaka be indrindra

Sabotsy 06 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 38-44 — Misaotra Anao aho, ry Raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiamaratelon'ny fanjakanao.

Tohiny...

I Sadaty dia tera-tany Srilankey mitrandraka vato any amin'ny tanàna misy an-dry Kalamina. I Lefasy mpanompo mahatoky azy kosa dia avy eo an-tanàna ihany. Nampitady tovovavy mbola virijiny an'i Lefasy ilay tera-tany vahiny. Volamena dimy grama no tambiny. Nahazo toky sy nanome toky azy avy hatrany i Lefasy fa mahita : tsy iza fa i Kalamina.

Tezitra tamin'i Kalamina i maman'i Zara renibeny fa hoe mirenireny eran'ny tanàna i Kalamina fa tsy manao raharaha , kanefa olona efa hanambady. Mirarakompana ny teny vetaveta ao anatin'izany rehetra izany.

Tankina i Rasera, hany mba mpifanerasera amin'i Kalamina eo an-tanàna raha nilazany hoe : "hanambady hono aho !". Nankahery azy sy vonona hanampy azy handà izany hatramin'ny farany izy.

Nikorontana ambony ambany ny sain'ity zazavavy manoloana ity tery vay manta mihatra aminy. Safidy tsy maintsy ijoroana na ho inona na ho inona. Ho aiza nefa ? Hiroso : maty raibe, hihemotra : maty renibe.