Tiavo ny fahavalonareo

Alahady 23 febroary 2020 — Alahady fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 5, 38-48 — Raha misy tia Ahy, hitandrina ny teniko izy, ka ho tian'ny Ray; ary hankao aminy Izahay, ka honina ao aminy.

Tohiny...

Fandrotrarana an-tanàna haolo ka mandimby ray tsy satry i Dina amin'ny fitaizana sy fanabeazana an'i Ravaka anabaviny, izay miara-mivarilavo amin'ireo tovolahy namany ratsy fitondran-tena. Hianatra aty Antananarivo no nandefasan'ireo ray aman-dreniny azy mianadahy. Nivily làlana nefa i Ravaka, raha ny nifanohitra tanteraka amin'izany kosa no nataon'i Dina.

Teto vao notantarain'i Noro tamin'i Tody avokoa amin'ny an-tsipiriany izay somary nafenina hatrizay tamin'ny tanjon'i Line Bordas sy Noro. Teto koa vao nanambara tamin'ny vadiny i Noro fa mitoe-jaza.

Nandefa taratasy tany amin'i Don Bosco ny renim-pianakaviana iray fa marary mafy efa am-bavahoanan'ny fahafatesana ny zanany vavy. Tonga tany aminy i Don Bosco, ary nanasa ilay renim-pianakaviana mba hivavaka mandritra ny telo volana. Kivy be ilay renim-pianakaviana saingy rehefa tapitra ny fe-potoana nolazain'i Don Bosco, dia gaga sy talanjona izy fa tena sitrana tokoa ny zanany vavy.

Marary mafy efa tsy mahatsangana eo am-pandriana intsony i ramatoa Marguerite renin'i Don Bosco. Manindry mandry azy ny hahafatesany, ary ny tena manahiran-tsaina mafy azy indrindra, dia ny amin'ireto taizany izay efa niraiki-po tanteraka tamin-dreniny, kanefa dia ho kamboty tokoa raha tonga ny andro hahafatesan'i mama Marguerite.