Ravehivavy, lehibe ny finoanao

Alarobia 05 aogositra 2020 — Herinandro faha-18 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 15, 21-28 — Manantena ny Tompo ny fanahiko, miandry ny teniny aho.

Tohiny...

Noho ny tahotra ny hotsaboina any an-trano no naha tapa-kevitra an'i Dera tsy hody. Nametraka fierana tany amin'ny toera-piasany izy fa hoe reradreraka ka haka rivotra any ambanivohitra mandritra ny herinandro. Saingy izay rehetra nataony nandritra izany fotoana izany nefa, saika nahitany loza avokoa.

Tsy afaka niangona i Dera rehefa reraky ny fiaretan-tory tamin'ny fiandrasana ny fatin'ny rain'ny mpiara-miasa aminy sy ny divay nosotroiny, ka namorona aretina tsy fidiny. Famoronana aretina izay niafara tamin'ny zavatra tsy mbola fahitany hatramin'izay nahitany masoandro. Nakan'i Vola mpitsabo ho ao an-trano izy, ary efa nakany fotoana tamin'ny mpitsabo nify ihany koa ny ampitso maraina.

Vita ny fanamasinana ny fanambadian'i Dera sy i Vola. Samy nahazo andro tsy fiasana herinandro izy ireo ka tany Ambatomainty no nandaniana izany. Herin-taona sy tapany taorian'ny nivadian'izy ireo dia niteraka lahy kely ry zareo. Nanomboka teo ny andram-piainana tsy mbola natao mihitsy izay niteraka angano.

Tafapetraka tamin'ny toerana ho mpanampy ny lehiben-taokaonty i Dera rehefa nahazo ny filazam-pahaizana rehetra nataony. Faly sy niarahaba azy noho izany i rainy, fa reniny kosa ny hampody azy any an-tanàna amin'izay no noventiventesiny satria vita hono ny natao, ary ny an'i Vola : fanambadiana avy hatrany.