Hatolotra... ny Zanak'olona

Talata 25 febroary 2020 — Herinandro fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 9, 30-37 — Niantso antsika tamin'ny alalan'ny Evanjely Andriamanitra mba hahazoantsika ny voninahitr'i Jesoa Tompontsika.

Tohiny...

Marary mafy efa tsy mahatsangana eo am-pandriana intsony i ramatoa Marguerite renin'i Don Bosco. Manindry mandry azy ny hahafatesany, ary ny tena manahiran-tsaina mafy azy indrindra, dia ny amin'ireto taizany izay efa niraiki-po tanteraka tamin-dreniny, kanefa dia ho kamboty tokoa raha tonga ny andro hahafatesan'i mama Marguerite.

Tratra alina tany am-panatanterahana fanosorana ho an'ny marary i Don Bosco, dia nandrasan'ny olon-dratsy telo lahy kendry tohana, ary nitambaran'izy ireo hovonoina. Nirahan'Andriamanitra hanavotra azy ny alika anankiray.

Tafaverina soa aman-tsara  teny amin'ny toerana niaingana izy ireo. Niara-nisakafo tao amin'ny tranom-bahiny itoeran'i Line izy sy i Noro. Fanginana, fahafaham-po tapany tamin'izay notadiavina no nandrakotra ny famaranana ny dia notontosaina.

Hita "ilay very". Tafahaona tamin'i Tsaraby izy ireo. Ranomaso ifangaroam-pihetseham-po maro no nifanolorana.Tsy naharitra ny fifankahitana, niserana monja ihany. Noroahin'i rain'i Tsaraby sy i Line Bordas i Tsaraby rehefa avy nifanasa vangy tamin'ireto vahiny izy.