... Io no nandrotsaka be indrindra

Sabotsy 06 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 38-44 — Misaotra Anao aho, ry Raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiamaratelon'ny fanjakanao.

Tohiny...

Nofinofy tsy tanteraka ilay fitia vao nitsimoka dia toa nandrobona sahady niainan'ny mpanoratra sy ilay tovovavy misalotra ny anarana hoe : Claire. Nifarana sahady satria fitiavana voarara tsy azo tanterahana. Tovovavy fofombadin'ny sakaizany ihany ity nahasafononoka vetivety ny fahasambarany. Nifamarafara izy roa fa samy hanatanteraka ny nifanekena : ny mpanoratra ho tia ny vady andefimandriny, ilay tovovavy hanaiky fa hanambady an'i Randria sakaizan'ity olon-tiany tao anatin'ny fotoana voafetra.

Neken'i Tsiky ihany ny hifankatia amin'i Toky. Na izy aza nefa gaga tamin'izany fihetsiny izany. Tafara-dàlana tamin'i Faly i Tsiky ka nateriny tany am-piasana, amin'ny maha mpiara-miasa an'i Tsiky sy Rebeca dia tonga tany amin'i Rebeca ny tatitra, vokatr'izany : nanomboka nikorontana ny sain'i Rebeca.

Very dia tamin'ny fifanenana tamin'ilay tovovavy tsy fantany anarana nefa notiaviny sy tia azy avy hatrany ny mpanoratra. Satria dia ny androatokon'ny dia nataon'izy mianaka, dia saika lany tamin'ny fifamotoanana tamin'ilay tovovavy. Ary samy toa resy lahatra avy hatrany izy ireo fa misy ny fitiavana maharesy fahafatesana.

Nampiomana an'i Faly ny rainy fa hisolo toerana azy vonjy maika eo amin'ny asany i Faly, mandritra ny fotoana hananganany ny orinasan'izy ireo any Toamasina. Nahita hirika hanadihadiana ny momba an'i Faly sy ny rainy tamin'ny alalan'ny mpanampy azy ireo dia tsy iza fa i Fara i Rebeca, raha voatery niandry azy ireo tao an-trano raha sendra nitsidika tany.