Tiavo ny fahavalonareo

Alahady 23 febroary 2020 — Alahady fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 5, 38-48 — Raha misy tia Ahy, hitandrina ny teniko izy, ka ho tian'ny Ray; ary hankao aminy Izahay, ka honina ao aminy.

Tohiny...

Vonona ary sahy hanova ny tantara i Pita tamin'ny nanambadiany an'i Tsaraby olona kambana, na dia fady sy tsy azo atao velively any amin'ny faritra misy azy ireo aza izany. Izay mamindra tendrombohitra tokoa, dia izay manomboka manala ireo vato madinika ; ary izay mandeha hatrany amin'ny fara takatry ny fony, dia mahalala ny toetra maha olona azy ; ary izay mahalala ny toetra maha olona azy dia mahalala ny lanitra.

Tapa-kevitra ny hanampy indray an'i Tsinjo sy i Vania amin'ny fanabeazana azy ireo, sy hanampy ny ray aman-drenin'izy ireo amin'ny fivelomana i Rose, na dia efa nanao izany aza izy teo aloha saingy tsy nisy vokany tamin'izy ireo. Nampianariny any an-tsekoly indray izy mianadahy. Nampitady tovolahy azy mianadahy mba hifankatia aminy i Rose, ary hafa kely ny tanjona tiany hotratrarina tao anatin'izany.

Azo antoka fa nitondra rivo-baovao nitsoka teo amin'ny fiaraha-monina Antambahoaka ny tantara nosoratan'i Line Bordas tamin'ny fandalovany teto Madagasikara, tany Mananjary, tany nahalatsahan'ny tavoniny, na dia tsy nahazoany fahafaham-po zato isan-jato aza. Tsangambato velona hanaporofo ny tantara ny fanambadian'i Pita sy Tsaraby, ary hamela lova ho an'ny taranaka faramandimby, hanoratra ny tantaran'ny foko Antambahoaka.

Notratrarin'i Bertin sy Rose teny amin'ny toerana nahitan'i Dr Bertin azy i Tsinjo sy Vania fa tsy tratrany. Fantatr'i Rose ny tena zava-misy marina momba azy mianadahy. Tsy nahomby ny fampiasam-batana hanenan-tena nataon'i Rose. Maminavina ny hiova zavatra atao izy hanatrarany ny tanjony.