... Io no nandrotsaka be indrindra

Sabotsy 06 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 38-44 — Misaotra Anao aho, ry Raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiamaratelon'ny fanjakanao.

Tohiny...

Tonga hatrany amin'ny paositry ny polisy i Dera nohadihadiana momba ireo trangan-javatra nihatra taminy tsinahy. Izay niseho dia natrehany, na dia tsy avy aminy akory aza no antony nahatonga ny ankabeazan'izay nitranga. Nihatra taminy avokoa na fanaintainan'ny vatana, na fahasahiranan'ny saina, na fahaverezam-panahy. Reraka ihany no niafarany.

Noho ny tahotra ny hotsaboina any an-trano no naha tapa-kevitra an'i Dera tsy hody. Nametraka fierana tany amin'ny toera-piasany izy fa hoe reradreraka ka haka rivotra any ambanivohitra mandritra ny herinandro. Saingy izay rehetra nataony nandritra izany fotoana izany nefa, saika nahitany loza avokoa.

Tsy afaka niangona i Dera rehefa reraky ny fiaretan-tory tamin'ny fiandrasana ny fatin'ny rain'ny mpiara-miasa aminy sy ny divay nosotroiny, ka namorona aretina tsy fidiny. Famoronana aretina izay niafara tamin'ny zavatra tsy mbola fahitany hatramin'izay nahitany masoandro. Nakan'i Vola mpitsabo ho ao an-trano izy, ary efa nakany fotoana tamin'ny mpitsabo nify ihany koa ny ampitso maraina.

Vita ny fanamasinana ny fanambadian'i Dera sy i Vola. Samy nahazo andro tsy fiasana herinandro izy ireo ka tany Ambatomainty no nandaniana izany. Herin-taona sy tapany taorian'ny nivadian'izy ireo dia niteraka lahy kely ry zareo. Nanomboka teo ny andram-piainana tsy mbola natao mihitsy izay niteraka angano.