Ravehivavy, lehibe ny finoanao

Alarobia 05 aogositra 2020 — Herinandro faha-18 mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Matio 15, 21-28 — Manantena ny Tompo ny fanahiko, miandry ny teniny aho.

Tohiny...

Mandrakariva dia nijoro ho raim-pianakaviana mba manana ny maha izy azy i Dera noho ny amin'i Vola hatrany, ka nasehony izany na dia tamin'ny fomba izay tsy ampoizina velively aza, ary na dia tsy tanteraka araka izay naniriny azy aza.

Na dia nanararaotra ny zava-nitranga saika hitsoahana tao amin'ilay hotely aza i Dera dia tsy afaka fa nianjera teo an-tohatra ka nanaitra ireo natory rehetra tao, ary nahavory azy rehetra. Anisan'ireo mba tao ireo jamba roa lahy nomeny vola ny marainan'io andro io sy tafaraka nisakafo taminy tany amin'ny hotely ka nampitolagaga azy, ary niray trano fatoriana taminy.

Saika ireo karazana fihetseham-po rehetra iainan'ny olombelona no tsapan'i Dera hatrany amin'ny fara heriny indrindra, ka nampihaiky azy anakam-po ny zavatra rehetra nandalovany. Na dia mba niezaka nitandrina mafy aza izy tao anatin'izany rehetra izany.

Nandritra izay fivezivezeny eran'Antananarivo izay i Dera dia nahatsapa fihetseham-po maro : ny hatezerana, ny tebiteby, ny tahotra, ny fahatairana. Ary eto izy dia hahalala indray izany atao hoe henatra izany.