Misy olana foana matetika eo amin'ny rafozana sy ny vinanto noho ny maha samy hafa ny fiainana nihainana tany amin'ny tokantrano niaviany. Vahaolana ny fampianarana ny olona handray rafozana vaovao sy vinanto vaovao. Ny rafozana dia mila manao ezaka mamantatra ilay vinanto, ao anatin'ny fifanajana, fahanginana, fihainoana. Fanekena sy fandraisana araka ny maha-izy azy ilay vinanto. Tadiavina sy volena ny fiaraha-monina vaovao ahitana : fisokafana. Ny vinanto dia mila mahay mihaino, mila misokatra ny saina, tsy maneho toetra tia mitsara. Miaraka mandrindra ny fifandraisana sy ny fiaraha-monina ny roa tonta. Atao zava-dehibe ny fahasamihafana mba hifamenoana, tsy ny rafozana foana no manana ny marina...

Maro ny olona manao fanamarihana fa mbola tsy tafarina ny toe-tsaina ho an'ny Malagasy ary izay no antony tsy mahatomombana ny fandrosoana. Anjara biriky no nentin'ny fandaharana mba hanabeazana ny mpiara-monina fa mbola betsaka ny adidy sy andraikitra miandry ny rehetra. Mila resy lahatra ny olona iray maniry ny hanarina toe-tsaina, satria sarotra ny miala amin'ny fahazarana. Tsara raha mbola kely ny ankizy no efa zarina sahady amin'ny lalana mahitsy. Rehefa lehibe ny olona dia ny fiainana sy ny fiaraha-monina no manitsy azy, anefa mety ho tara loatra izany...

♦ Ao amin'ny "ankohonana" ihany, manomboka eo amin'ny faharoa taonan'ny zaza no ampidirana ao an-tsainy ny fanabeazana momba ny fahatahorana an'Andriamanitra sy ny olon-dehibe, eo koa ny fampiharana ny famaizana kely raha toa manao fadisoana izy. ♦ Ny sehatra rehetra indrindra ny sekoly isan'ambaratongany no tokony hampatsiahy ny tombontsoa azo avy amin'ny fanarahan-dalàna, ny fitsipi-pifehezana ary ampiharana ny famaizana efa nohazavaina taminy. ♦ Ny fiaraha-monina, ny firenena no tokony hampahafantatra sy hanabe amin'ny fomba isan-karazany ny fitsipika, ny lalàna, ny fepetra ary mampihatra ny famaizana voafaritra. Ampahafantarina ny rehetra ny vokatry ny fampiharana ny famaizana.

Ho famintinana ny fanabeazana ara-pahasalamana nifampizarana nandritra ny taona dia ireto tsara hotadidiana, ho fitandremana ny fahasalamana : voalohany fadiana ny manao dokotera tena satria ny fanafody dia omena arakaraka ny toe-pahasalaman'ny olona iray, ary indrindra, omena hamongorana ny aretina fa tsy hanalana ny fisehon'aretina fotsiny akory. Faharoa, tsara sy mahasoa hatrany ny fananana mpitsabo mahazatra izay mahalala tsara ny toe-pahasalaman'ny tena. Ary farany, raha misy tsy fahasalamana dia aleo ihany manatona ireo mpiasan'ny fahasalamana ara-dalana, nandalim-pahalalana  sy nahazo alalana hikarakara ny fahasalaman'ny olombelona.

[Vaovao manokana] Talata 5 desambra 2023

Nankatoavin’ny Papa François ny fangatahan’i Mgr Vincent Rakotozafy, hitsahatra amin’ny fitantanana pastôraly ny Diôsezin’i Tolagnaro, noho ny fahatrarany ny fetra-taona, ary notendren’ny Ray masina handimby azy i Mompera Luc Olivier Razafitsimialona, Économe ao amin’ny Seminera Zokiny Masindahy Joany Batista, Vohitsoa, Fianarantsoa.

Tohiny...

Tsara ny Noely, raha...

Mitondra ny teny fiarahabana sy firarian-tsoa ho antsika, amin'izao fankalazana manetriketrika ny nahaterahan'ny Mpamonjy izao, i Mompera Bizimana Innocent, Lehiben'ny Fikambanana Salezianin'i Don Bosco eto Madagasikara sy ny Nosy Maurice.

Tohiny...

Zatti, rahalahinay

Ny horonan-tsary "Zatti, notre frère" (Argentina, 2020) dia manoritsoritra ireo vanim-potoana tena sarotra teo amin'ny fiainany. Tao Viedma no nitranga ny tantara tamin'ny taona 1941 : 60 taona i Zatti ary noterena handao ilay toeram-pitsaboana izay nikatrohany amam-polo taonany maro. Fitsapana mivaivay ho an'ny finoany sy ny herim-pony izany.

Tohiny...