Hatolotra... ny Zanak'olona

Talata 25 febroary 2020 — Herinandro fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 9, 30-37 — Niantso antsika tamin'ny alalan'ny Evanjely Andriamanitra mba hahazoantsika ny voninahitr'i Jesoa Tompontsika.

Tohiny...

Niharan'ny lozam-piarakodia izy efatra mianadahy : Ravaka, Ranja, Sanda, ary Sedra. Tapa-tongotra sy tànana i Sedra. Maty i Sanda. Very rà betsaka i Ravaka ka afaka ny zaza tao an-kibony. Velona soa aman-tsara izy saingy mbola marefo. Teo am-bavahoanan'ny fahafatesana kosa i Ranja no nampibebahan'i Dina.

Niova tanteraka i Ravaka, nisaraka tamin'ireo naman-dratsiny, eny fa na dia efa nitoe-jaza tamin'i Sanda aza izy, ary vonona ny hitaiza ny zanany. I Sanda kosa vao mainka manohy ny asa ratsiny hatrany, raha efa niova ihany koa i Sedra, ary te hanaraka ny làlan'i Dina.

Namaramparana ny fivahiniany eto Madagasikara i Line Bordas. Nametraka fahatsiarovana ho an'ilay rahavaviny kambana aminy izay hitany ihany izy. Fifankahitana  azo lazaina hoe niserana tao anatin'ny indray mipi-maso monja ihany, ary fifankahitana nitondrana fangirifiriana tsy hay fafana eo amin'ny androm-piainany manontolo.

Tonga nampahery an'i Sedra tany am-ponja i Dina sy nanome vola fanampiana azy, ary nitaona azy mba hiverina amin'Andriamanitra. Nanao asa tselika miasa amin'ny hotely iray i Dina sy Ravaka fa tsy afaka mandefa vola ho azy ireo intsony ireo ray aman-dreniny. Notafihin'i Sanda sy ireo namany tao izy ireo ary dia lasany avokoa ny vola rehetra tao.