... Io no nandrotsaka be indrindra

Sabotsy 06 jona 2020 — Herinandro fahasivy mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 12, 38-44 — Misaotra Anao aho, ry Raiko, tompon'ny lanitra sy ny tany, fa nambaranao tamin'ny madinika ny tsiamaratelon'ny fanjakanao.

Tohiny...

Tafapetraka tamin'ny toerana ho mpanampy ny lehiben-taokaonty i Dera rehefa nahazo ny filazam-pahaizana rehetra nataony. Faly sy niarahaba azy noho izany i rainy, fa reniny kosa ny hampody azy any an-tanàna amin'izay no noventiventesiny satria vita hono ny natao, ary ny an'i Vola : fanambadiana avy hatrany.

Nampiakarina tany Antananarivo i Dera mba hiasa sy hianatra. Roa taona niainana tao anatin'ny tsy fisian'ny fotoana na dia ny hihinanan-kanina aza vokatr'izany. Tetsy an-daniny tsy nitsahatra ny fanampian'i Vola an'i Dera tamin'izay fianarana natao rehetra. Nisy vokany tsara tokoa izany : tsy loha-laharana fotsiny i Dera fa mba tsara toerana hatrany.

Fialan-tsasatra tapa-bolana no anton-dian-dry Vola sy ny ray aman-dreniny tao Ambatomainty, saingy fotoana nahavitan'ny fianakavian-dry Vola sy ny fianakavian-dry Dera ny làlana nosoritan'ireto ray aman-dreny roa tonta tsy maintsy hodiavin'i Dera sy i Vola, na dia zavatra hafa aza no nanaitra an'i Dera tamin'i Vola teny am-piandohana, ary zavatra hafa indray taty aoriana.

Rava tamin-kafaliana hafahafa ilay fanambadiana makotrokotroka nahavory vahoaka maro. Nipoitra tamin'ny fotoana tsy noerotreretina ny marina : zanak'i Rojofotsy i Kalamina.