Hatolotra... ny Zanak'olona

Talata 25 febroary 2020 — Herinandro fahafito mandavantaona — Evanjely Masina nosoratan'i Masindahy Marka 9, 30-37 — Niantso antsika tamin'ny alalan'ny Evanjely Andriamanitra mba hahazoantsika ny voninahitr'i Jesoa Tompontsika.

Tohiny...

Notratrarin'i Bertin sy Rose teny amin'ny toerana nahitan'i Dr Bertin azy i Tsinjo sy Vania fa tsy tratrany. Fantatr'i Rose ny tena zava-misy marina momba azy mianadahy. Tsy nahomby ny fampiasam-batana hanenan-tena nataon'i Rose. Maminavina ny hiova zavatra atao izy hanatrarany ny tanjony.

Afaka hifanerasera i Noro sy i Tsaraby manomboka eto, na dia mbola eo aza ny sisa navelan'ny tantara tsy hay hadinoina nolalovan'izy ireo. Fifaneraserana inoana fa hampitohy vakana ny fifandraisan'i Line Bordas sy i Tsaraby, na dia an-taratasy monja ihany aza.

Niverina nipetraka tao amin'i Samoela namany indray i Tsinjo sy i Vania, ary dia nanohy ny filan-dratsy isan-karazany. Tratran'i dokotera Bertin izy ireo ka nalazany tamin'i Rose. Nampanantsoin'i Rose hankany aminy izy ireo.

Kivy tanteraka amin'ny ezaka ampanaovin'i dokotera Bertin azy i Rose, nefa te hampihena vatana. Voaroaka avy any ambanivohitra i Tsinjo sy Vania fa zaza maditra hoy ireo ray aman-dreniny. Nahazo volabe tany amin'i Rose indray izy mianadahy saingy sahiran-tsaina mafy ny amin'izay hoataon'izy ireo indray manomboka eto.